Głównej zawartości

Informacja o wyborze ofertyINFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ
w postępowaniu o wartości szacunkowej nieprzekraczającej 5 548 000,00 euro
Tryb : przetarg nieograniczony
Przedmiot zamówienia : „Rozbudowa drogi woj. nr 538 z podziałem na części (4)."

 
Status : Rozstrzygnięty
Rodzaj zamówienia : robota budowlana
Zamawiający : Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
Rejon Dróg w Nidzicy, ul. Kolejowa 29 , 13-100 Nidzica,
Numer postępowania : ZDW/RDW.N-2/PN/3220/60/18


Autor : Małgorzata Kosmala, utworzono : 2018-06-19

Załączniki :

Nr 1 Opis pliku: Zawiadomieni o wyniku postępowania cz. 3 i 4

Wprowadzony przez : Małgorzata Kosmala dnia: 2018-06-19

Nr 2 Opis pliku: ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU CZ. 4

Wprowadzony przez : Małgorzata Kosmala dnia: 2018-06-20

wróć