Głównej zawartości

Informacja o wyborze ofertyINFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ
w postępowaniu o wartości szacunkowej nieprzekraczającej 5 548.000 euro
Tryb : przetarg nieograniczony
Przedmiot zamówienia : Wykonanie aktywnego przejścia dla pieszych oraz awaryjna wymiana znaków aktywnych C-9 wraz z aktywnymi słupkami przeszkodowymi U-5c, w ciągu drogi wojewódzkiej nr 521 na terenie  działania Obwodu Drogowego w Iławie i nr 544 na terenie działania Obwodu Drogowego w Działdowie.

Status : Rozstrzygnięty
Rodzaj zamówienia : robota budowlana
Zamawiający : Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
Rejon Dróg w Nidzicy, ul. Kolejowa 29 , 13-100 Nidzica,
Numer postępowania : ZDW/RDW.N-2/PN/3220/74/18


Autor : Małgorzata Kosmala, utworzono : 2018-08-13

Załączniki :

Nr 1 Opis pliku: Zawiadomienie o wyniku postępowania

Wprowadzony przez : Małgorzata Kosmala dnia: 2018-08-13

wróć