Głównej zawartości

Informacja o wyborze ofertyINFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ
w postępowaniu o wartości szacunkowej nieprzekraczającej 5 548.000 euro
Tryb : przetarg nieograniczony
Przedmiot zamówienia : „Rozbudowa drogi woj. nr 538 na odc. MARZĘCICE - NOWE MIASTO LUBAWSKIE w zakresie chodnika i zatok autobusowych."

 
Status : Rozstrzygnięty
Rodzaj zamówienia : robota budowlana
Zamawiający : Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
Rejon Dróg w Nidzicy, ul. Kolejowa 29 , 13-100 Nidzica,
Numer postępowania : ZDW/RDW.N-2/PN/3220/77/18


Autor : Małgorzata Kosmala, utworzono : 2018-08-29

Załączniki :

Nr 1 Opis pliku: Zawiadomienie o wyniku postępowania

Wprowadzony przez : Małgorzata Kosmala dnia: 2018-08-29

wróć