Głównej zawartości

Informacja o wyborze ofertyINFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ
w postępowaniu o wartości szacunkowej nieprzekraczającej 5 548.000 euro
Tryb : przetarg nieograniczony
Przedmiot zamówienia : Rozbudowa drogi woj. nr 538 w msc. KULIGI w zakresie chodnika i zatok autobusowych."
Status : Rozstrzygnięty
Rodzaj zamówienia : robota budowlana
Zamawiający : Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
Rejon Dróg w Nidzicy, ul. Kolejowa 29 , 13-100 Nidzica,
Numer postępowania : ZDW/RDW.N-2/PN/3220136/18


Autor : Małgorzata Kosmala, utworzono : 2018-11-14

Załączniki :

Nr 1 Opis pliku: Zawiadomienie o wyniku postępowania.

Wprowadzony przez : Małgorzata Kosmala dnia: 2018-11-14

wróć