Głównej zawartości

Informacja o wyborze ofertyINFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ
w postępowaniu o wartości szacunkowej nieprzekraczającej 5.548.000 euro
Tryb : Przetarg nieograniczony
Przedmiot zamówienia : Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 542 w zakresie budowy ciągu pieszo - rowerowego oraz wzmocnienia nawierzchni w Działdowie.
Status : Rozstrzygnięty
Rodzaj zamówienia : ROBOTA BUDOWLANA
Zamawiający : Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie , ul. 5 Wileńskiej Brygady AK 28b , 10-602 Olsztyn,
Numer postępowania : ZDW/NZP.IP-2/PN/3220/126/18


Autor : Beata Markowska, utworzono : 2018-12-12

Załączniki :

Nr 1 Opis pliku: ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ z dn. 12.12.2018 r.

Wprowadzony przez : Beata Markowska dnia: 2018-12-12

wróć