Głównej zawartości

Ogłoszenie o udzieleniu zamówieniaOGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
Tryb : Przetarg nieograniczony
Przedmiot zamówienia : Wykonanie dokumentacji projektowej na: „Budowę nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 512 wraz z budową przeprawy mostowej na rzece Łynie w miejscowości Bartoszyce”.
Status : Rozstrzygnięty
Rodzaj zamówienia : Usługa
Zamawiający : Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie , ul. Pstrowskiego 28b , 10-602 Olsztyn,
Numer postępowania : ZDW/NZP-1/3220/468/14
Data ogłoszenia o udzieleniu zamówienia w UOPWE : 2015-06-18
Numer ogłoszenia o udzieleniu zamówienia w UOPWE :


Autor : Anna Szczepanik, utworzono : 2015-06-18

Załączniki :

Nr 1 Opis pliku: Ogłoszenie o udzieleniu - Wykonanie dokumentacji projektowej na: ?Budowę nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 512 wraz z budową przeprawy mostowej na rzece Łynie w miejscowości Bartoszyce?.

Wprowadzony przez : Anna Szczepanik dnia: 2015-06-18

wróć