Głównej zawartości

Ogłoszenie o udzieleniu zamówieniaOGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
Tryb : Przetarg nieograniczony
Przedmiot zamówienia : Nazwa i numer postępowania: Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania: 1. Rozbudowa DW 538 w msc. Podlasek w zakresie chodnika i dwóch zatok autobusowych. 2. Rozbudowa DW 600 w msc. Mrągowo w zakresie jezdni, chodnika i zatok autobusowych. 3. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 526 koło msc. Krasin polegająca na zabezpieczeniu i stabilizacji korpusu drogowego. Przetarg nieograniczony nr ZDW/NZP.IP-1/PN/3220/23/16
Status : Rozstrzygnięty
Rodzaj zamówienia : Usługa
Zamawiający : Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie , , ,
Numer postępowania : ZDW/NZP.IP-1/PN/3220/23/16
Data ogłoszenia o udzieleniu zamówienia w UOPWE : 0000-00-00
Numer ogłoszenia o udzieleniu zamówienia w UOPWE :


Autor : Anna Szczepanik, utworzono : 2016-06-29

Załączniki :

Nr 1 Opis pliku: Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania: 1. Rozbudowa DW 538 w msc. Podlasek w zakresie chodnika i dwóch zatok autobusowych. 2. Rozbudowa DW 600 w msc. Mrągowo w zakresie jezdni, chodnika i zatok autobusowych. 3. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 526 koło msc. Krasin polegająca na zabezpieczeniu i stabilizacji korpusu drogowego. Przetarg nieograniczony nr ZDW/NZP.IP-1/PN/3220/23/16

Wprowadzony przez : Anna Szczepanik dnia: 2016-06-29

wróć