Głównej zawartości

Informacja o wyborze oferty2015-06-26 - Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
Wykonanie dokumentacji projektowej na: 1) „Rozbiórkę starego i budowę nowego mostu przez przesmyk między jeziorami w km 71+448 drogi wojewódzkiej Nr 592, koło m. Piękna Góra”, 2) „Rozb...
czytaj więcej... 
2015-06-25 - Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
Wykonanie dokumentacji projektowej na: 1. Przebudowę przepustu w km 14+737 drogi nr 504 k/m Zajaczkowo 2. Przebudowę przepustu w km 10+419 drogi nr 504 w/m Piastowo 3. Przebudowę przepustu w km ...
czytaj więcej... 
2015-02-07 - Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
Wykonanie dokumentacji projektowej na: 1) Przebudowę przepustu w km 57+490 drogi nr 538 w m. Nowe Miasto Lubawskie, 2) Przebudowę przepustu w km 57+552 drogi nr 538 w m. Nowe Miasto Lubawskie, 3) Pr...
czytaj więcej... 
2015-05-18 - Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
Wykonanie dokumentacji projektowej na:1. Rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 505 w miejscowości Stegny w zakresie chodnika i zatok autobusowych.2. Rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 505 w mi...
czytaj więcej... 
2015-05-08 - Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
Wykonanie dokumentacji projektowej na : "Budowę nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 512 wraz z budową przeprawy mostowej na rzece Łynie w miejscowości Bartoszyce"....
czytaj więcej... 
2015-04-15 - Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
Wykonanie dokumentacji projektowej na: 1. Przebudowę przepustu w km 1+805 nr 642 k/k Sterławki Wielkie; 2. Przebudowę przepustu w km 25+896 drogi nr 511 k/m Nerwiki; 3. Przebudowę przepustu w km 2...
czytaj więcej... 
2014-11-04 - Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
Wykonanie dokumentacji projektowej dla części: 1. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 592 na odcinku Kruszewiec - Sterławki Wlk. 2. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 544 na odcinku Dział...
czytaj więcej... 
poprzednia Strona 4
1, 2, 3, 4,