Głównej zawartości

Informacja o wyborze ofertyINFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ
w postępowaniu o wartości szacunkowej przekraczającej 207.000 euro
Tryb : Przetarg nieograniczony
Przedmiot zamówienia : Wykonanie dokumentacji projektowej na: 1. Przebudowę przepustu w km 1+805 nr 642 k/k Sterławki Wielkie; 2. Przebudowę przepustu w km 25+896 drogi nr 511 k/m Nerwiki; 3. Przebudowę przepustu w km 28+991 drogi nr 511 k/m Wielochowo; 4. Przebudowę przepustu w km 26+792 drogi nr 512 k/m Górowo Iławieckie; 5. Przebudowę przepustu w km 57+440 drogi nr 590 k/m Lipowo; 6. Przebudowę przepustu w km 40+109 drogi nr 593 k/m Radostowo; 7. Przebudowę przepustu w km 20+058 drogi nr 594 k/m Ramty; 8. Przebudowę przepustu w km 9+128 drogi nr 590 k/m Pomnik; 9. Przebudowę przepustu w km 14+495 drogi nr 590 k/m Korsze.
Status : Rozstrzygnięty
Rodzaj zamówienia : Usługa
Zamawiający : Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie , , ,
Numer postępowania : ZDW/NZP-1/3220/448/15
Data ogłoszenia w BZP : 0000-00-00
Numer ogłoszenia w BZP :


Autor : Dagmara Ciesielska-Jasińska , utworzono : 2015-04-15

Załączniki :

Nr 1 Opis pliku: Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

Wprowadzony przez : Dagmara Ciesielska-Jasińska dnia: 2015-04-15

wróć