Głównej zawartości

Informacja o wyborze ofertyINFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ
w postępowaniu o wartości szacunkowej przekraczającej 207.000 euro
Tryb : Przetarg nieograniczony
Przedmiot zamówienia : Wykonanie dokumentacji projektowej na:
1. Rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 505 w miejscowości Stegny w zakresie chodnika i zatok autobusowych.
2. Rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 505 w miejscowości Sąpy w zakresie chodnika i zatok autobusowych wraz ze wzmocnieniem konstrukcji nawierzchni.
3. Rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 537 w miejscowości Wygoda w zakresie chodnika i zatok autobusowych.
4. Rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 593 w miejscowości Wilczkowo w zakresie chodnika i dwóch zatok autobusowych.
5. Rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 527 w miejscowości Pelnik w zakresie chodnika i dwóch zatok autobusowych.
Status : Rozstrzygnięty
Rodzaj zamówienia : Usługa
Zamawiający : Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie , ul. Pstrowskiego 28b , 10-602 Olsztyn,
Numer postępowania : ZDW/NZP.IP-1/PN/3220/2/15
Data ogłoszenia w BZP : 0000-00-00
Numer ogłoszenia w BZP :


Autor : Beata Markowska, utworzono : 2015-05-18

Załączniki :

Nr 1 Opis pliku: Zał. nr 1 - Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej dla części 1 - 5

Wprowadzony przez : Beata Markowska dnia: 2015-05-18

wróć