Głównej zawartości

Informacja o wyborze ofertyINFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ
w postępowaniu o wartości szacunkowej przekraczającej 207.000 euro
Tryb : Przetarg nieograniczony
Przedmiot zamówienia : Wykonanie dokumentacji projektowej na: 1) Przebudowę przepustu w km 57+490 drogi nr 538 w m. Nowe Miasto Lubawskie, 2) Przebudowę przepustu w km 57+552 drogi nr 538 w m. Nowe Miasto Lubawskie, 3) Przebudowę przepustu w km 46+975 drogi nr 515 k/m Różnowo, 4) Przebudowę przepustu w km 47+670 drogi nr 515 k/m Różnowo, 5) Przebudowę przepustu w km 48+432 drogi nr 515 k/m Różnowo, 6) Przebudowę przepustu w km 49+352 drogi nr 515 k/m Różnowo, 7) Przebudowę przepustu w km 8+390 drogi nr 653 k/m Nowa Wieś, 8) Przebudowę przepustu w km 29+240 drogi nr 655 k/m Wronki.
Status : Rozstrzygnięty
Rodzaj zamówienia : Usługa
Zamawiający : Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie , , ,
Numer postępowania : ZDW/NZP-1/3220/449/14
Data ogłoszenia w BZP : 2015-02-07
Numer ogłoszenia w BZP : 2015/S 027-045642


Autor : Anna Szczepanik, utworzono : 2015-06-02

Załączniki :

Nr 1 Opis pliku: Zał. Pismo nr 12 - Wybór oferty najkorzystniejszej ZDW/NZP-1/3220/449/14 Wykonanie dokumentacji projektowej na: 1) Przebudowę przepustu w km 57+490 drogi nr 538 w m. Nowe Miasto Lubawskie, 2) Przebudowę przepustu w km 57+552 drogi nr 538 w m. Nowe Miasto Lubawskie, 3) Przebudowę przepustu w km 46+975 drogi nr 515 k/m Różnowo, 4) Przebudowę przepustu w km 47+670 drogi nr 515 k/m Różnowo, 5) Przebudowę przepustu w km 48+432 drogi nr 515 k/m Różnowo, 6) Przebudowę przepustu w km 49+352 drogi nr 515 k/m Różnowo, 7) Przebudowę przepustu w km 8+390 drogi nr 653 k/m Nowa Wieś, 8) Przebudowę przepustu w km 29+240 drogi nr 655 k/m Wronki.

Wprowadzony przez : Anna Szczepanik dnia: 2015-06-02

wróć