Głównej zawartości

Informacja o wyborze ofertyINFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ
w postępowaniu o wartości szacunkowej przekraczającej 207.000 euro
Tryb :
Przedmiot zamówienia : Wykonanie dokumentacji projektowej na: 1. Przebudowę przepustu w km 14+737 drogi nr 504 k/m Zajaczkowo 2. Przebudowę przepustu w km 10+419 drogi nr 504 w/m Piastowo 3. Przebudowę przepustu w km 23+038 drogi nr 504 k/m Wodynia 4. Przebudowę p[rzepustu w km 28+308 drogi nr 527 k/m Pasłęk 5. Przebudowę przepustu w km 69+122 drogi nr 527 k/m Florczaki 6. Przebudowe przepustu w km 92+505 drogi nr 527 k/m Warkały 7. Przebudowę przepustu w km 20+703 drogi nr 519 k/m Barty 8. Przebudowę przepustu w km 16+680 drogi nr 509 k/m Zastawno 9. Przebudowę przepustu w km 20+478 drogi nr 507 k/m Piotrowiec
Status : Rozstrzygnięty
Rodzaj zamówienia :
Zamawiający : Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie , ul. Pstrowskiego 28b , 10-602 Olsztyn,
Numer postępowania : ZDW/NZP.IP-2/PN/3220/7/15
Data ogłoszenia w BZP : 0000-00-00
Numer ogłoszenia w BZP :


Autor : Anna Jabłońska, utworzono : 2015-06-25

Załączniki :

Nr 1 Opis pliku: Załącznik Nr 1 - zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej z dnia 25.06.2015r.

Wprowadzony przez : Anna Jabłońska dnia: 2015-06-25

wróć