Głównej zawartości

Informacja o wyborze ofertyINFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ
w postępowaniu o wartości szacunkowej przekraczającej 207.000 euro
Tryb : USŁUGA
Przedmiot zamówienia : Wykonanie dokumentacji projektowej na:

1. Przebudowę drogi wojewódzkiej Nr 505 na odcinku Stegny - Młynary;
2. Przebudowę drogi wojewódzkiej Nr 515 na odcinku Susz - granica województwa;
3. Przebudowę drogi wojewódzkiej Nr 520 z poszerzeniem na odcinku Kamieniec - granica województwa;
4. Przebudowę drogi wojewódzkiej Nr 538 na odcinku Katlewo - Grodziczno i Tylice - Kuligi;
5. Przebudowę drogi wojewódzkiej Nr 610 na odcinku Piecki - Dobry Lasek;
6. Rozbudowę drogi wojewódzkiej Nr 656 w msc. Ełk w zakresie przejścia podziemnego pod torami;
7. Rozbudowę drogi wojewódzkiej Nr 655 wylot w kierunku msc. Wieliczki w zakresie przejścia w nasypie kolejowym i nowego chodnika.
Status : Rozstrzygnięty
Rodzaj zamówienia : Przetarg nieograniczony
Zamawiający : Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie , ul. Pstrowskiego 28b , 10-602 Olsztyn,
Numer postępowania : ZDW.NZP.IP-1/PN/3220/93/15
Data ogłoszenia w BZP : 0000-00-00
Numer ogłoszenia w BZP :


Autor : Beata Markowska, utworzono : 2015-10-27

Załączniki :

Nr 1 Opis pliku: Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej dla CZĘŚCI 6 i CZĘŚCI 7

Wprowadzony przez : Beata Markowska dnia: 2015-10-27

wróć