Głównej zawartości

Informacja o wyborze ofertyINFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ
w postępowaniu o wartości szacunkowej przekraczającej 209.000 euro
Tryb : Przetarg nieograniczony
Przedmiot zamówienia : Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 651 na odcinku Gołdap - granica województwa dla części pod nazwą: 1. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 651 na odcinku Gołdap - Dubeninki; 2. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 651 na odcinku Dubeninki - granica województwa.
Status : Rozstrzygnięty
Rodzaj zamówienia : Usługa
Zamawiający : Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie , , ,
Numer postępowania : ZDW/NZP.IP-1/PN/3220/173/15
Data ogłoszenia w BZP : 0000-00-00
Numer ogłoszenia w BZP :


Autor : Dagmara Ciesielska-Jasińska , utworzono : 2016-03-25

Załączniki :

Nr 1 Opis pliku: Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

Wprowadzony przez : Dagmara Ciesielska-Jasińska dnia: 2016-03-25

wróć