Głównej zawartości

Informacja o wyborze ofertyINFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ
Tryb : Przetarg nieograniczony
Przedmiot zamówienia : Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania: 1. Rozbudowa DW 538 w msc. Podlasek w zakresie chodnika i dwóch zatok autobusowych. 2. Rozbudowa DW 600 w msc. Mrągowo w zakresie jezdni, chodnika i zatok autobusowych. 3. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 526 koło msc. Krasin polegająca na zabezpieczeniu i stabilizacji korpusu drogowego.
Status : Rozstrzygnięty
Rodzaj zamówienia : Usługa
Zamawiający : Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie , ul. Pstrowskiego 28b , 10-602 Olsztyn,
Numer postępowania : ZDW/NZP.IP-1/PN/3220/23/16
Data ogłoszenia w BZP : 2016-02-26
Numer ogłoszenia w BZP : 2016/S 404-065613


Autor : Anna Szczepanik, utworzono : 2016-05-17

Załączniki :

Nr 1 Opis pliku: ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ, WYKONAWCACH WYKLUCZONYCH ORAZ OFERTACH ODRZUCONYCH dla części nr 1, 2 i 3 - ZDW/NZP.IP-1/PN/3220/23/16

Wprowadzony przez : Anna Szczepanik dnia: 2016-05-17

wróć