Głównej zawartości

Informacja o wyborze ofertyINFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ
w postępowaniu o wartości szacunkowej przekraczającej 209.000 euro
Tryb : Przetarg nieogranioczony
Przedmiot zamówienia : Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania z podziałem na części:
Część nr 1 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 538 w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego w Wawrowicach. Część nr 2 - Budowa ronda na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 538 z drogą powiatową nr 1252N w Grodzicznie. Część nr 3 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 538 w miejscowości Żabiny.
Część nr 4 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 538 na odcinku Żabiny – Gralewo Stacja ETAP I.
Część nr 5 - Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 538 na odcinku Gralewo Stacja – Uzdowo w zakresie wzmocnienia nawierzchni.
Status : Rozstrzygnięty
Rodzaj zamówienia : Usługa
Zamawiający : Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie , ul. Pstrowskiego 28b , 10-602 Olsztyn,
Numer postępowania : ZDW/NZP.IP-1/PN/3220/69/2017
Data ogłoszenia w BZP : 2017-07-25
Numer ogłoszenia w BZP : 2017/S 140-287800


Autor : Anita Dzienis-Kozińska, utworzono : 2017-10-11

Załączniki :

Nr 1 Opis pliku: WYNIK POSTĘPOWANIA CZ. 1

Wprowadzony przez : Anita Dzienis-Kozińska dnia: 2017-10-11

Nr 2 Opis pliku: WYNIK POSTĘPOWANIA CZ. 2

Wprowadzony przez : Anita Dzienis-Kozińska dnia: 2017-10-11

Nr 3 Opis pliku: WYNIK POSTĘPOWANIA CZ. 3

Wprowadzony przez : Anita Dzienis-Kozińska dnia: 2017-10-11

Nr 4 Opis pliku: WYNIK POSTĘPOWANIA CZ. 4

Wprowadzony przez : Anita Dzienis-Kozińska dnia: 2017-10-11

Nr 5 Opis pliku: WYNIK POSTĘPOWANIA CZ. 5

Wprowadzony przez : Anita Dzienis-Kozińska dnia: 2017-10-11

wróć