Głównej zawartości

Informacja o wyborze ofertyINFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ
w postępowaniu o wartości szacunkowej przekraczającej 221.000 euro
Tryb : przetarg nieograniczony
Przedmiot zamówienia : „Utrzymanie porządku i czystości w ciągu dróg wojewódzkich administrowanych przez RDW Nidzica w latach 2018 - 2020 z podziałem na części (3)."

Status : Rozstrzygnięty
Rodzaj zamówienia : usługa
Zamawiający : Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
Rejon Dróg w Nidzicy, ul. Kolejowa 29 , 13-100 Nidzica,
Numer postępowania : ZDW/RDW.N-1/PN/3220/107/17
Data ogłoszenia w BZP : 0000-00-00
Numer ogłoszenia w BZP :


Autor : Małgorzata Kosmala, utworzono : 2018-03-21

Załączniki :

Nr 1 Opis pliku: Zawiadomienie o wyniku postępowania

Wprowadzony przez : Małgorzata Kosmala dnia: 2018-03-21

wróć