Głównej zawartości

Informacja o wyborze ofertyINFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ
w postępowaniu o wartości szacunkowej przekraczającej 221.000 euro
Tryb : Przetarg nieograniczony
Przedmiot zamówienia :
Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania z podziałem na części:
Część nr 1 - Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 538 na odcinku Podlasek - Biskupiec z wyłączeniem Słupnicy.
Część nr 2 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 538 w zakresie skrzyżowania w miejscowości Marzęcice.
Część nr 3 - Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 538 na odcinku Pacółtowo - Tylice.
Część nr 4 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 538 w zakresie ścieżki rowerowej z dopuszczonym ruchem pieszych na odcinku Tuczki - Żabiny.
Część nr 5 - Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 538 na odcinku Żabiny - Gralewo Stacja ETAP II.
Status : Rozstrzygnięty
Rodzaj zamówienia : USŁUGA
Zamawiający : Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie , ul. 5 Wileńskiej Brygady AK 28b , 10-602 Olsztyn,
Numer postępowania : ZDW/NZP.IP-1/PN/3220/34/18
Data ogłoszenia w BZP : 0000-00-00
Numer ogłoszenia w BZP :


Autor : Beata Markowska, utworzono : 2018-06-12

Załączniki :

Nr 1 Opis pliku: ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ cz. 1

Wprowadzony przez : Beata Markowska dnia: 2018-06-12

Nr 2 Opis pliku: ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ cz. 2

Wprowadzony przez : Beata Markowska dnia: 2018-06-12

Nr 3 Opis pliku: ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ cz. 3

Wprowadzony przez : Beata Markowska dnia: 2018-06-12

Nr 4 Opis pliku: ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ cz. 4

Wprowadzony przez : Beata Markowska dnia: 2018-06-12

Nr 5 Opis pliku: ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ cz. 5

Wprowadzony przez : Beata Markowska dnia: 2018-06-12

wróć