Głównej zawartości

Informacja o wyborze ofertyINFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ
w postępowaniu o wartości szacunkowej przekraczającej 221.000 euro
Tryb : PRZETARG NIEOGRANICZONY
Przedmiot zamówienia : Usługi związane z utrzymaniem drzew przydrożnych zlokalizowanych w ciągach dróg wojewódzkich administrowanych przez Rejon Dróg Wojewódzkich w Kętrzynie z podziałem na 5 części
Status : Rozstrzygnięty
Rodzaj zamówienia : USŁUGI
Zamawiający : Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
Rejon Dróg w Kętrzynie, ul. Bałtycka 20 , 11-400 Kętrzyn,
Numer postępowania : ZDW/RDW.K–1/PN/3220/119/18
Data ogłoszenia w BZP : 0000-00-00
Numer ogłoszenia w BZP :


Autor : Beata Fenik, utworzono : 2018-11-13

Załączniki :

Nr 1 Opis pliku: ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY CZĘŚĆ NR 1 WYCINKA DRZEW

Wprowadzony przez : Beata Fenik dnia: 2018-11-13

Nr 2 Opis pliku: ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY CZĘŚĆ NR 2 WYCINKA DRZEW

Wprowadzony przez : Beata Fenik dnia: 2018-11-13

Nr 3 Opis pliku: ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY CZĘŚĆ NR 3 WYCINKA DRZEW

Wprowadzony przez : Beata Fenik dnia: 2018-11-13

Nr 4 Opis pliku: ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY CZĘŚĆ NR 5 WYCINKA DRZEW

Wprowadzony przez : Beata Fenik dnia: 2018-11-13

Nr 5 Opis pliku: ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY CZĘŚĆ NR 4 WYCINKA DRZEW

Wprowadzony przez : Beata Fenik dnia: 2018-11-16

Nr 6 Opis pliku: UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA W CZĘŚCI NR 5

Wprowadzony przez : Beata Fenik dnia: 2018-12-03

wróć