Głównej zawartości

Informacja o wyborze ofertyINFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ
w postępowaniu o wartości szacunkowej przekraczającej 221.000 euro
Tryb : Przetarg nieograniczony
Przedmiot zamówienia :
Usługa ubezpieczenia ZDW w Olsztynie, z podziałem na 2 części:
Część 1: Usługa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej ZDW w Olsztynie z tytułu administrowania drogami wojewódzkimi na terenie województwa warmińsko-mazurskiego oraz posiadania mienia, a także ubezpieczenia mienia ZDW od ognia i innych zdarzeń losowych, od kradzieży z włamaniem i rabunku, szyb i elementów szklanych od stłuczenia oraz sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk;
Część 2: Usługa ubezpieczenia komunikacyjnego floty pojazdów ZDW w Olsztynie.
Status : Rozstrzygnięty
Rodzaj zamówienia : Usługi
Zamawiający : Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie , ul. 5 Wileńskiej Brygady AK 28b , 10-602 Olsztyn,
Numer postępowania : ZDW/NZP.TDEA-1/PN/3220/134/18
Data ogłoszenia w BZP : 2018-10-13
Numer ogłoszenia w BZP : DZUUE 2018/S 198-448349


Autor : Anita Dzienis-Kozińska, utworzono : 2018-12-14

Załączniki :

Nr 1 Opis pliku: WYBÓR OFERTY CZ. 1 - UBEZPIECZENIA ZDW W OLSZTYNIE - REF. 134

Wprowadzony przez : Anita Dzienis-Kozińska dnia: 2018-12-14

Nr 2 Opis pliku: WYBÓR OFERTY CZ. 2 - UBEZPIECZENIA ZDW W OLSZTYNIE - REF. 134

Wprowadzony przez : Anita Dzienis-Kozińska dnia: 2018-12-14

wróć