Głównej zawartości

Informacja o wyborze ofertynaglowek

Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013
INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ
w postępowaniu o wartości szacunkowej przekraczającej 221.000 euro
Tryb : Przetarg nieograniczony
Przedmiot zamówienia :
Sprawowanie nadzoru nad zgodnością realizacji budowy z projektem przy kontrakcie pn.: "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 504 na odcinku Pogrodzie - Braniewo" w podziale na dwa zadania:

Zadanie nr 1 - "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 504 Pogrodzie - Braniewo na odcinku Pogrodzie - Frombork",
Zadanie nr 2 - "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 504 Pogrodzie - Braniewo na odcinku Frombork - Braniewo".
Status : Rozstrzygnięty
Rodzaj zamówienia : USŁUGA
Zamawiający : Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie , ul. 5 Wileńskiej Brygady AK 28b , 10-602 Olsztyn,
Numer postępowania : ZDW/NZP.IRIII-1/PN/3220/99/18
Data ogłoszenia w BZP : 0000-00-00
Numer ogłoszenia w BZP :


Autor : Beata Markowska, utworzono : 2018-11-08

Załączniki :

Nr 1 Opis pliku: ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ z dn. 08.11.2018 r.

Wprowadzony przez : Beata Markowska dnia: 2018-11-08

wróć