Głównej zawartości

Informacja o wyborze ofertynaglowek

Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013
INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ
w postępowaniu o wartości szacunkowej przekraczającej 221.000 euro
Tryb : Przetarg nieograniczony
Przedmiot zamówienia : Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu przy kontrakcie pn.: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 507 na odc. Braniewo - Pienięzno w podziale na 2 zadania.
Status : Rozstrzygnięty
Rodzaj zamówienia : Usługi
Zamawiający : Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie , ul. 5 Wileńskiej Brygady AK 28b , 10-602 Olsztyn,
Numer postępowania : ZDW/NZP.IRIII-1/PN/3220/4/18
Data ogłoszenia w BZP : 2018-03-28
Numer ogłoszenia w BZP : DZUUE 2018/S 061-134852


Autor : Anita Dzienis-Kozińska, utworzono : 2018-11-08

Załączniki :

Nr 1 Opis pliku: WYNIK POSTĘPOWANIA Z DN. 08.11.2018 R. - REF. 4

Wprowadzony przez : Anita Dzienis-Kozińska dnia: 2018-11-08

wróć