Głównej zawartościnaglowek

Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013
INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ
w postępowaniu o wartości szacunkowej przekraczającej 5.548.000 euro
Tryb : Przetarg nieograniczony
Przedmiot zamówienia : Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 512 na odcinku Pieniężno - Bartoszyce.
Status : Rozstrzygnięty
Rodzaj zamówienia : Roboty budowlane
Zamawiający : Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie , ul. Pstrowskiego 28b , 10-602 Olsztyn,
Numer postępowania : ZDW/NZP.IP-1/PN/3220/124/18
Data ogłoszenia w BZP : 2019-09-22
Numer ogłoszenia w BZP : 2018/S 183-413306


Autor : Dagmara Ciesielska-Jasińska , utworzono : 2019-03-26

Załączniki :

Nr 1 Opis pliku: Wybór oferty najkorzystniejszej z dnia 26.03.2019 r.

Wprowadzony przez : Dagmara Ciesielska-Jasińska dnia: 2019-03-26

Nr 2 Opis pliku: Unieważnienie wyboru oferty najkorzystniejszej z dnia 28.03.2019 r.

Wprowadzony przez : Dagmara Ciesielska-Jasińska dnia: 2019-03-28

Nr 3 Opis pliku: Pismo nr 24 - Ponowne rozstrzygnięcie postępowania z dnia 02.04.2019 r.

Wprowadzony przez : Dagmara Ciesielska-Jasińska dnia: 2019-04-02

wróć