Drukuj

Generalny Pomiar Ruchu przeprowadzany jest w cyklu 5-letnim (2000, 2005, 2010) na istniejącej sieci dróg krajowych i wojewódzkich z wyjątkiem tych odcinków, dla których zarządcami są prezydenci miast na prawach powiatu.

W zakresie działania Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie pomiar 2010 roku przeprowadzono w 167 punktach pomiarowych zlokalizowanych na sieci dróg administrowanych przez ZDW o łącznej długości 1871 km.

W czasie pomiaru rejestracji podlegały wszystkie pojazdy silnikowe korzystające z dróg publicznych (w podziale na 7 kategorii):

  1. motocykle,
  2. samochody osobowe,
  3. lekkie samochody ciężarowe (dostawcze)
  4. samochody ciężarowe bez przyczep,
  5. samochody ciężarowe z przyczepami,
  6. autobusy,
  7. ciągniki rolnicze,

oraz rowery. Podobnie jak w 2005 roku nie rejestrowano pojazdów zaprzęgowych.

Całoroczny cykl pomiarowy składał się z 6 dni pomiarowych. Pomiar obejmował wykonanie 5 pomiarów „dziennych” (od godz. 6.00 do 22.00 lub od 8.00 do 16.00), jednego pomiaru „nocnego” (od godz. 2200 do 600), według ściśle określonego harmonogramu.

Dane uzyskane z pomiarów pozwoliły na  przeprowadzenie obliczeń i określenie następujących podstawowych parametrów ruchu:

  1. średni dobowy ruch w roku (SDR),
  2. rodzajową strukturę ruchu w punktach pomiarowych,
  3. kategorię obciążenia ruchem.

Wyniki Generalnego Pomiaru Ruchu 2010

Tabele:

Mapy:

Fakty, liczby, rekordy …

Odsłony: 487