Głównej zawartości

Zamówienia publiczne wyłączone z obowiązku stosowania ustawy Pzp.2018-10-11 - Rejon Dróg w Elblągu
 Dostawa 3 szt. zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem Office...
czytaj więcej... 
2018-07-26 - Rejon Dróg w Elblągu
Wykonanie nasadzeń zastępczych w pasie drogi wojewódzkiej Nr 503 na odcinku Elbląg - Tolkmicko - Pogrodzie...
czytaj więcej... 
2018-07-16 - Rejon Dróg w Elblągu
1.1.  Modernizacja i rozbudowa istniejącego systemu instalacji alarmowej 1.2.  Modernizacja systemu telewizji przemysłowej...
czytaj więcej... 
2018-06-14 - Rejon Dróg w Kętrzynie
REMONT POMIESZCZEŃ LABORATORIUM DROGOWEGO ZDW W OLSZTYNIE, SĘDŁAWKI 4a, 11-200 BARTOSZYCE...
czytaj więcej... 
2018-05-16 -
Prowadzenie dyżurów zimowego utrzymania dróg wojewódzkich w sezonach zimowych 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 w siedzibie ZDW w Olsztynie...
czytaj więcej... 
2018-03-21 - Rejon Dróg w Elblągu
Dostawa oleju opałowego do siedzib : Rejonu Dróg Wojewódzkich w Elblagu ul. Junaków 3 i Obwodu Drogowego w Pienięznie ul. Sienkiewicza 10, w ilosci 15 500 l...
czytaj więcej... 
2018-03-15 -
Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania: Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 643 w zakresie stabilizacji i zabezpieczenia korpusu drogowego....
czytaj więcej... 
2018-03-14 - Rejon Dróg w Elblągu
Wykonanie rocznego przegladu budowlanego obiektów polegającego na sprawdzeniu stanu technicznego elementów budynków i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działa...
czytaj więcej... 
2018-03-14 - Rejon Dróg w Elblągu
Przeglad elektryczny w pomieszczeniach Rejonu Dróg Wojewódzkich i Obwodu Drogowego w Elblagu, Obwodu Drogowego w Morągu i Obwodu Drogowego w Pieniężnie...
czytaj więcej... 
2018-03-14 - Rejon Dróg w Elblągu
Dostawa odzieży roboczej letniej, obuwia oraz środków ochrony osobistej do siedziby Rejonu Dróg Wojewódzkich w Elblągu...
czytaj więcej... 
poprzednia Strona 14 następna
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18,