Głównej zawartości

Zamówienia publiczne wyłączone z obowiązku stosowania ustawy Pzp.2016-10-24 - Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
Budowa nowego przebiegu ul. Pstrowskiego w olsztynie do węzła Szczęsne w ciagu obwodnicy: podział dokumentacji projekowej dla odcinka 2. KDG Zadanie 2 z uzyskaniem decyzji ZRID....
czytaj więcej... 
2016-10-07 - Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
Naprawa ciągu pieszo - rowerowego na odcinku od km 33+725 do km 33+860 drogi wojewódzkiej nr 650....
czytaj więcej... 
2016-09-14 - Rejon Dróg w Elblągu
Remont mostów: w km 40+880 DW nr 507 Braniewo - Pieniężno- Orneta - Dobre Miasto k.msc. Nowy Dwór oraz w km 32+461 DW nr 505 Frombork- Młynary-Pasłęk w msc. Stegny.  ...
czytaj więcej... 
2016-09-14 - Rejon Dróg w Elblągu
Bieżące utrzymanie czystości na drogowych obiektach inżynierskich (przepustach) w ciągu dróg wojewódzkich Nr 526 oraz Nr 527 na odcinkach: Sójki-Kwietniewo i Jelonki-DK nr 7....
czytaj więcej... 
2016-08-22 - Rejon Dróg w Elblągu
Wykonanie okresowej kontroli (przegląd roczny) stanu technicznego obiektów inżynierskich na drogach wojewódzkich Rejonu Dróg w Elblągu....
czytaj więcej... 
2016-08-08 - Rejon Dróg w Elblągu
Oczyszczenie obiektów mostowych i przepustów o świetle poziomym/pionowym ≥ 1,5 m z wegetacji roślin i zanieczyszczeń na drogach wojewódzkich administrowanych przez Rejon Dróg Wojewódzkich w ...
czytaj więcej... 
2016-07-21 - Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
Dostawa łaźni piknometrycznej oraz uniwersalnej prasy CBR/Marshalla 2 kolumnowej....
czytaj więcej... 
2016-06-06 -
-Oznakowanie 25 km dróg wojewódzkich na terenie województwa warmińsko-mazurskiego elementami odblaskowymi typu „wilcze oczy” – opracowanie projektu oznakowania,...
czytaj więcej... 
2016-05-05 - Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
Wkonanie badań zgodnie z zapotrzebowaniem Zamawiającego, których celem jest kontrola jakości wykonywanych robót na drogach wojewódzkich (remontowanych, przebudowywanych, rozbud...
czytaj więcej... 
2016-04-29 - Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
"Usługa opracowania i wdrożenia internetowego Systemu do zarządzania danymi o realizowanych inwestycjach na drogach wojewódzkich województwa warmińsko - mazurskiego"...
czytaj więcej... 
poprzednia Strona 17 następna
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18,