Głównej zawartości

Zamówienia publiczne wyłączone z obowiązku stosowania ustawy Pzp.Tryb : ZAPYTANIE OFERTOWE
Przedmiot zamówienia : "Wsparcie Zamawiajacego w procesie realizacji diagnostyki nawierzchni sieci dróg wojewódzkich - Konsultant."
Status : Ogłoszony
Rodzaj zamówienia : USŁUGA
Zamawiający : Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie , ul. Pstrowskiego 28b , 10-602 Olsztyn,
Termin składania ofert : 27.04.2021r. godz. 09:00
Termin otwarcia ofert :
Numer postępowania : ZDW/126/ND/2/2021
Data ogłoszenia w BZP : 0000-00-00
Numer ogłoszenia w BZP :


Autor : Anna Jabłońska, utworzono : 2021-04-20

Załączniki :

Nr 1 Opis pliku: Zał Nr 1 - zapytanie ofertowe

Wprowadzony przez : Anna Jabłońska dnia: 2021-04-20

Nr 2 Opis pliku: Zał Nr 2 formularz ofertowy - edytowalny

Wprowadzony przez : Anna Jabłońska dnia: 2021-04-20

Nr 3 Opis pliku: Zał Nr 3 - wzór umowy

Wprowadzony przez : Anna Jabłońska dnia: 2021-04-20

Nr 4 Opis pliku: Zał Nr 4 - Opis przedmiotu zamówienia

Wprowadzony przez : Anna Jabłońska dnia: 2021-04-20

Nr 5 Opis pliku: Zał Nr 5 - wykaz dróg

Wprowadzony przez : Anna Jabłońska dnia: 2021-04-20

Nr 6 Opis pliku: Zał Nr 6 - wykaz usług

Wprowadzony przez : Anna Jabłońska dnia: 2021-04-20

wróć