Głównej zawartości

Zamówienia publiczne wyłączone z obowiązku stosowania ustawy Pzp.Tryb :
Przedmiot zamówienia : Zakup letniej odzieży roboczej oraz obuwia pracownikom Obwodów Drogowych w Olecku i Gołdapi
Status : Ogłoszony
Rodzaj zamówienia :
Zamawiający : Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
Rejon Dróg w Olecku, ul. Wojska Polskiego 12 , 19-400 Olecko,
Termin składania ofert : 29.04.2021r. 10.00 godz.
Termin otwarcia ofert : 29.04.2021 10.10 godz.
Numer postępowania : RDW.O/3221/5/DA/32/2021
Data ogłoszenia w BZP : 0000-00-00
Numer ogłoszenia w BZP :


Autor : Wioletta Szymborska, utworzono : 2021-04-20

Załączniki :

Nr 1 Opis pliku: 1 Ogłoszenie o zamówieniu

Wprowadzony przez : Wioletta Szymborska dnia: 2021-04-20

Nr 2 Opis pliku: 2 Formularz ofertowy

Wprowadzony przez : Wioletta Szymborska dnia: 2021-04-20

Nr 3 Opis pliku: 3 Formularz cenowy

Wprowadzony przez : Wioletta Szymborska dnia: 2021-04-20

Nr 4 Opis pliku: 4 informacja z otwarcia

Wprowadzony przez : Wioletta Szymborska dnia: 2021-04-29

Nr 5 Opis pliku: 5 zawiadomienie o wyborze

Wprowadzony przez : Wioletta Szymborska dnia: 2021-05-05

wróć