Głównej zawartości

Zamówienia publiczne wyłączone z obowiązku stosowania ustawy Pzp.Tryb :
Przedmiot zamówienia : Dwukrotne czyszczenie separatorów i osadników oczyszczających wody opadowe i roztopowe w ciągach dróg wojewódzkich na terenie Rejonu Dróg Wojewódzkich w Kętrzynie
Status : Ogłoszony
Rodzaj zamówienia : usługa
Zamawiający : Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
Rejon Dróg w Kętrzynie, ul. Bałtycka 20 , 11-400 Kętrzyn,
Termin składania ofert : do dn. 10.05.2021r. do godz. 11.00
Termin otwarcia ofert :
Numer postępowania : RDW.K/3221/62/DM/70/2021
Data ogłoszenia w BZP : 0000-00-00
Numer ogłoszenia w BZP :


Autor : Marcin Drabarz, utworzono : 2021-04-28

Załączniki :

Nr 1 Opis pliku: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Wprowadzony przez : Marcin Drabarz dnia: 2021-04-28

Nr 2 Opis pliku: Formularz Ofertowy - Załącznik nr 1

Wprowadzony przez : Marcin Drabarz dnia: 2021-04-28

Nr 3 Opis pliku: Formularz cenowy

Wprowadzony przez : Marcin Drabarz dnia: 2021-04-28

Nr 4 Opis pliku: Opis Przedmiotu Zamówienia - Załącznik nr 3

Wprowadzony przez : Marcin Drabarz dnia: 2021-04-28

Nr 5 Opis pliku: PROJEKT UMOWY - Załącznik nr 4

Wprowadzony przez : Marcin Drabarz dnia: 2021-04-28

Nr 6 Opis pliku: ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Wprowadzony przez : Marcin Drabarz dnia: 2021-05-18

wróć