Głównej zawartości

Zamówienia publiczne wyłączone z obowiązku stosowania ustawy Pzp.Tryb : ZAPYTANIE OFERTOWE 
Przedmiot zamówienia : opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania "Rozbudowa dw nr 600 w zakresie budowy ściezki pieszo-rowerowej na odcinku Szczytno-Romany" 
Status : Ogłoszony
Rodzaj zamówienia : USŁUGA
Zamawiający : Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie , ul. Pstrowskiego 28b , 10-602 Olsztyn,
Termin składania ofert : 17.05.2021 do godz. 12:00
Termin otwarcia ofert :
Numer postępowania : ZDW/138/IP/13/2021
Data ogłoszenia w BZP : 0000-00-00
Numer ogłoszenia w BZP :


Autor : Anna Jabłońska, utworzono : 2021-05-06

Załączniki :

Nr 1 Opis pliku: Zał. nr 1 - zapytanie ofertowe

Wprowadzony przez : Anna Jabłońska dnia: 2021-05-06

Nr 2 Opis pliku: Zał. Nr 2 - formularz ofertowy

Wprowadzony przez : Anna Jabłońska dnia: 2021-05-06

Nr 3 Opis pliku: Zał. Nr 3 - OPZ

Wprowadzony przez : Anna Jabłońska dnia: 2021-05-06

Nr 4 Opis pliku: Zał. Nr 4 - tabela wyliczenie ceny kompletnej dokumentacji projektowej

Wprowadzony przez : Anna Jabłońska dnia: 2021-05-06

Nr 5 Opis pliku: Zał. Nr 5 - wzór karty pobytu projektanta na terenie objętym inwestycja

Wprowadzony przez : Anna Jabłońska dnia: 2021-05-06

Nr 6 Opis pliku: Zał. Nr 6 - wzór umowy

Wprowadzony przez : Anna Jabłońska dnia: 2021-05-06

Nr 7 Opis pliku: Zał. Nr 7 - wykaz usług

Wprowadzony przez : Anna Jabłońska dnia: 2021-05-06

Nr 8 Opis pliku: Zał. Nr 8 - informacja z otwarcia ofert

Wprowadzony przez : Anna Jabłońska dnia: 2021-05-17

Nr 9 Opis pliku: Zał Nr 9 - informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

Wprowadzony przez : Anna Jabłońska dnia: 2021-05-27

wróć