Głównej zawartości

Zamówienia publiczne wyłączone z obowiązku stosowania ustawy Pzp.2022-09-28 - Rejon Dróg w Olecku
dostawa zimowej odzieży roboczej oraz obuwia pracownikom Obwodów Drogowych w Olecku i Gołdapi...
czytaj więcej... 
2022-09-21 - Rejon Dróg w Olecku
Remont garażu w RDW Olecko – ul. Gołdapska, 19-400 Olecko...
czytaj więcej... 
2022-09-21 - Rejon Dróg w Kętrzynie
Dostosowanie istniejącego oznakowana pionowego do aktualnego schematu projektu stałej organizacji ruchu w ciągach dróg wojewódzkich administrowanych przez Rejon Dróg Wojew&oacu...
czytaj więcej... 
2022-09-16 - Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
Przebudowa dw nr 655 w zakresie przebudowy chodnika w miejscowości Wydminy. ...
czytaj więcej... 
2022-09-14 - Rejon Dróg w Kętrzynie
Dostawa wraz z rozładunkiem mieszanki mineralno-asfaltowej średnioziarnistej (w workach) na zimno do remontów nawierzchni bitumicznych w okresie zimowym dróg wojewódzkich admini...
czytaj więcej... 
2022-09-13 - Rejon Dróg w Nidzicy
Zakup produktów paliwowych i pozapaliwowych dla Obwodu Drogowego w Iławie...
czytaj więcej... 
2022-09-12 - Rejon Dróg w Nidzicy
Dostawa artykulow biurowych oraz materialow eksploatacyjnych do siedziby RDW w Nidzicy...
czytaj więcej... 
2022-09-06 - Rejon Dróg w Nidzicy
Montaż, wymiana i remont barier ochronnych, poręczy, wygrodzeń na terenie działania RDW Nidzica...
czytaj więcej... 
2022-07-28 - Rejon Dróg w Kętrzynie
Zakup kosiarki bijakowej do bieżącego utrzymania dróg wojewódzkich administrowanych przez Rejon Dróg Wojewódzkich w Kętrzynie, Obwód Drogowy nr 2 w Sędławkach...
czytaj więcej... 
2022-07-14 - Rejon Dróg w Kętrzynie
Usuwanie wiatrołomów w trybie awaryjnym w ciągach dróg wojewódzkich administrowanych przez RDW w Kętrzynie w latach 2022-2023 na terenie Obwodu drogowego nr 2 w Sędławkach....
czytaj więcej... 
Strona 1 następna
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24,