Głównej zawartości

Zamówienia publiczne wyłączone z obowiązku stosowania ustawy Pzp.2021-10-15 - Rejon Dróg w Nidzicy
Dostawa masy mineralno – bitumicznej drobnoziarnistej workowanej  (20 lub 25 kg) do układania na zimno dla Rejonu Dróg Wojewódzkich w Nidzicy z transportem i rozładunkiem...
czytaj więcej... 
2021-10-11 - Rejon Dróg w Elblągu
Remont przepustu w km 7+355 drogi wojewódzkiej 510 k/msc. Sówki...
czytaj więcej... 
2021-10-11 - Rejon Dróg w Kętrzynie
Dostawa wraz z rozładunkiem mieszanki mineralno-asfaltowej średnioziarnistej (w workach) na zimno do remontów nawierzchni bitumicznych w okresie zimowym dróg wojewódzkich admini...
czytaj więcej... 
2021-10-08 - Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
Zakup mebli do pomieszczeń biurowych dla ZDW w Olsztynie....
czytaj więcej... 
2021-10-08 - Rejon Dróg w Elblągu
Dostawa odzieży roboczej zimowej, obuwia oraz środków ochrony osobistej do siedziby Rejonu Dróg Wojewódzkich w Elblągu, ul. Junaków 3...
czytaj więcej... 
2021-10-07 - Rejon Dróg w Elblągu
Ustawienie słupków kilometrowych w ciągu dróg wojewódzkich 503 i 513...
czytaj więcej... 
2021-10-07 - Rejon Dróg w Elblągu
Remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 509 w msc. Bażyny ...
czytaj więcej... 
2021-10-05 - Rejon Dróg w Elblągu
Remont nawierzchni pierścieni ronda 700 lecia Ornety...
czytaj więcej... 
2021-10-05 - Rejon Dróg w Elblągu
Remont nawierzchni pierścieni ronda (Olsztyńska - Wodna) w Ornecie w ciagu DW 507 i 503...
czytaj więcej... 
2021-10-01 - Rejon Dróg w Nidzicy
Remont chodników DW 542 w m. Burkat, DW 538 w m. Rybno, DW 536 w m. Iława....
czytaj więcej... 
Strona 1 następna
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21,