Głównej zawartości

Zamówienia publiczne wyłączone z obowiązku stosowania ustawy Pzp.2023-09-19 - Rejon Dróg w Elblągu
Budowa chodnika z wyznaczeniem przejścia dla pieszych w ciągu DW 527 ul. Kopernikaw Pasłęku...
czytaj więcej... 
2023-09-11 - Rejon Dróg w Kętrzynie
Remont ogrodzenia na zapleczu bazy Obwodu Dróg Wojewódzkich nr 3 w Biskupcu – II etap....
czytaj więcej... 
2023-09-01 - Rejon Dróg w Kętrzynie
Remont ogrodzenia na zapleczu bazy Obwodu Dróg Wojewódzkich nr 3 w Biskupcu – II etap....
czytaj więcej... 
2023-08-29 - Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 650 w zakresie budowy chodnika w miejscowości Grabowo w km ok km 70+090 na działkach 194/1 i 77/5, w Gminie Gołdap.  link do postępowania:  ...
czytaj więcej... 
2023-08-14 - Rejon Dróg w Kętrzynie
Usuwanie wiatrołomów w trybie awaryjnym w ciągach dróg wojewódzkich administrowanych przez RDW Kętrzyn z podziałem na 4 części...
czytaj więcej... 
2023-07-26 - Rejon Dróg w Olecku
Naprawa spękań nawierzchni dróg administrowanych przez RDW Olecko w 2023 r....
czytaj więcej... 
2023-07-26 - Rejon Dróg w Elblągu
Wyposażenie pomieszczenia socjalnego Obwodu Dróg Wojewódzkich w Pieniężnie...
czytaj więcej... 
2023-07-20 - Rejon Dróg w Olecku
Dostawa masy mineralno – bitumicznej drobnoziarnistej workowanej (20 lub 25 kg) do układania na zimno dla Rejonu Dróg Wojewódzkich w Olecku z transportem i rozładunkiem w Obwod...
czytaj więcej... 
2023-06-30 - Rejon Dróg w Kętrzynie
Wynajem wraz z obsługą operatorską koparko-ładowarki do bieżącego utrzymania dróg wojewódzkich administrowanych przez Rejon Dróg Wojewódzkich w Kętrzynie z podziałe...
czytaj więcej... 
2023-06-30 - Rejon Dróg w Kętrzynie
Wynajem wraz z obsługą operatorską podnośnika hydraulicznego do bieżącego utrzymania dróg wojewódzkich administrowanych przez Rejon Dróg Wojewódzkich w Kętrzynie z...
czytaj więcej... 
Strona 1 następna
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28,