Głównej zawartości

Zamówienia publiczne wyłączone z obowiązku stosowania ustawy Pzp.2021-07-26 - Rejon Dróg w Kętrzynie
Wynajem wraz z obsługą operatorską samochodu samowyładowczego do bieżącego utrzymania dróg wojewódzkich administrowanych przez Rejon Dróg Wojewódzkich w Kętrzynie w latach 2021-2022 z podzi...
czytaj więcej... 
2021-07-26 - Rejon Dróg w Kętrzynie
Wynajem wraz z obsługą operatorską podnośnika hydraulicznego do bieżącego utrzymania dróg wojewódzkich administrowanych przez Rejon Dróg Wojewódzkich w Kętrzynie w l...
czytaj więcej... 
2021-07-20 - Rejon Dróg w Kętrzynie
Wycinka 250 szt. drzew przydrożnych zlokalizowanych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 512 Pieniężno - Górowo Iławeckie - Bartoszyce - Szczurkowo administrowanej przez Rejon Dróg ...
czytaj więcej... 
2021-07-20 - Rejon Dróg w Kętrzynie
Sprzątanie nawierzchni pasów drogowych odcinków pozamiejskich w ciągach dróg wojewódzkich administrowanych przez Rejon Dróg Wojewódzkich w Kętrzynie z podz...
czytaj więcej... 
2021-07-14 - Rejon Dróg w Nidzicy
Jednokrotne oczyszczanie jezdni i chodników w ciągu dróg wojewódzkich na terenie administrowanym przez RDW Nidzica z podziałem na części (3). ...
czytaj więcej... 
2021-07-12 - Rejon Dróg w Kętrzynie
Remont cząstkowy obiektów inżynierskich zlokalizowanych w ciągach dróg wojewódzkich administrowanych przez Rejon Dróg Wojewódzkich w Kętrzynie...
czytaj więcej... 
2021-07-09 - Rejon Dróg w Nidzicy
Remont ekranów dźwiękochłonnych DW 598...
czytaj więcej... 
2021-07-06 - Rejon Dróg w Kętrzynie
Wykonanie oznakowania poziomego jezdni dróg wojewódzkich administrowanych przez Rejon Dróg Wojewódzkich w Kętrzynie w technologii jednokrotnego malowania farbami akrylowym...
czytaj więcej... 
2021-07-06 - Rejon Dróg w Kętrzynie
Utwardzenie poboczy kostką kamienną, kamieniem łupanym w ciągach dróg wojewódzkich administrowanych przez Rejon Dróg Wojewódzkich w Kętrzynie...
czytaj więcej... 
2021-07-05 - Rejon Dróg w Kętrzynie
Sprzątanie nawierzchni pasów drogowych odcinków pozamiejskich w ciągach dróg wojewódzkich administrowanych przez Rejon Dróg Wojewódzkich w Kętrzynie z podziałem na 4 części...
czytaj więcej... 
Strona 1 następna
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19,