Głównej zawartości

Zamówienia publiczne wyłączone z obowiązku stosowania ustawy Pzp.2022-03-02 - Rejon Dróg w Olecku
Dostawa artykułów biurowych oraz materiałów eksploatacyjnych do siedziby Rejonu Dróg Wojewódzkich w Olecku...
czytaj więcej... 
2022-02-17 - Rejon Dróg w Kętrzynie
Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania: "Remont nawierzchni DW 642 na odcinku od km 11+710 do km 11+970”...
czytaj więcej... 
2022-02-14 - Rejon Dróg w Olecku
USŁUGA NAPRAW BIEŻĄCYCH SPRZĘTU DROGOWEGO ORAZ DOSTAWA CZĘŚCI ZAMIENNYCH, OLEJU I MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH...
czytaj więcej... 
2022-02-02 - Rejon Dróg w Olecku
Dostawa masy mineralno – bitumicznej drobnoziarnistej workowanej(20 lub 25 kg) do układania na zimno dla Rejonu Dróg Wojewódzkich w Olecku z transportem i rozładunkiem w Obwodzie...
czytaj więcej... 
2022-01-31 - Rejon Dróg w Olecku
Klasyfikacja, obmiar i wycena drewna pozyskanego z wycinki drzew w ramach „Usługi związanej z wycinką i utrzymaniem drzew przydrożnych zlokalizowanych w ciągach dróg wojewódzk...
czytaj więcej... 
2021-12-23 - Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: "Przebudowa dw 542 w zakresie budowy chodnika ul. Męczenników w Dzialdowie" ...
czytaj więcej... 
2021-12-23 - Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: "Przebudowa dw 508 w zakresie budowy chodnika w miejscowości Rekownica" ...
czytaj więcej... 
2021-12-23 -
Aktualizacja dokumentacji projektowej dla zadania: Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 538 w zakresie poszerzenia i wykonania kładki w miejscowości Podlasek....
czytaj więcej... 
2021-12-06 - Rejon Dróg w Olecku
DOSTAWA LAPTOPA WRAZ Z OPROGRAMOWANIEM DO SIEDZIBY REJONY DRÓG WOJEWÓDZKICH W OLECKU...
czytaj więcej... 
2021-11-16 - Rejon Dróg w Kętrzynie
Odbiór i transport odpadów specjalnych pochodzenia zwierzęcego z dróg wojewódzkich zlokalizowanych na terenie administrowanym przez Rejon Dróg Wojewódzkich w...
czytaj więcej... 
poprzednia Strona 11 następna
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29,