Głównej zawartości

Zamówienia publiczne wyłączone z obowiązku stosowania ustawy Pzp.2021-07-20 - Rejon Dróg w Kętrzynie
Sprzątanie nawierzchni pasów drogowych odcinków pozamiejskich w ciągach dróg wojewódzkich administrowanych przez Rejon Dróg Wojewódzkich w Kętrzynie z podz...
czytaj więcej... 
2021-07-12 - Rejon Dróg w Kętrzynie
Remont cząstkowy obiektów inżynierskich zlokalizowanych w ciągach dróg wojewódzkich administrowanych przez Rejon Dróg Wojewódzkich w Kętrzynie...
czytaj więcej... 
2021-06-24 - Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania "Rozbudowa dw nr 530 w zakresie budowy chodnika w miejscowości Kalisty" ...
czytaj więcej... 
2021-06-24 - Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
"Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 519 w zakresie budowy chodnika w miejscowości Półwieś"...
czytaj więcej... 
2021-06-24 - Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: Rozbudowa dw nr 595 w zakresie chodnika i zatok autobusowych w miejscowości Ruszajny. ...
czytaj więcej... 
2021-06-24 - Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
opracowanie dokumenetacji projektowej dla zadania :Rozbudowa DW nr 541 w zakresie budowy ściezki pieszo-rowerowej w miejscowości Ostaszewo. ...
czytaj więcej... 
2021-05-24 - Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: "Rozbudowa DW nr 595 w zakresie chodnika i zatok autobusowych w miejscowości Ruszajny" ...
czytaj więcej... 
2021-05-24 - Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania "Przebudowa DW Nr 544 w zakresie budowy chodnika w miejscowości Gródki"...
czytaj więcej... 
2021-05-24 - Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: "Rozbudowa DW nr 537 w zakresie budowy chodnika w miejscowości Tułodziad" ...
czytaj więcej... 
2021-05-06 - Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania "rozbudowa dw nr 519 w miejscowości Gajdy w zakresie budowy chodnika i zjazdu w km 9+330"...
czytaj więcej... 
poprzednia Strona 14 następna
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29,