Głównej zawartości

Zamówienia publiczne wyłączone z obowiązku stosowania ustawy Pzp.2021-05-06 - Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania "Rozbudowa dw nr 600 w zakresie budowy ściezki pieszo-rowerowej na odcinku Szczytno-Romany" ...
czytaj więcej... 
2021-04-28 - Rejon Dróg w Kętrzynie
Dwukrotne czyszczenie separatorów i osadników oczyszczających wody opadowe i roztopowe w ciągach dróg wojewódzkich na terenie Rejonu Dróg Wojewódzkich w Kę...
czytaj więcej... 
2021-04-26 - Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: Przebudowa przepustu w km 20+050 drogi nr 594 koło msc. Ramty. ...
czytaj więcej... 
2021-04-26 - Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: Rozbiórka starego i budowa nowego mostu przez rzekę Pasłękę w km 7+975 drogi wojewodzkiej nr 531 w msc. Łęguty. ...
czytaj więcej... 
2021-04-21 - Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
Fotorejestracja pasa drogowego sieci dróg wojewodzkich na terenie województwa warmińsko-mazurskiego. ...
czytaj więcej... 
2021-04-20 - Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
"Wsparcie Zamawiajacego w procesie realizacji diagnostyki nawierzchni sieci dróg wojewódzkich - Konsultant."...
czytaj więcej... 
2021-04-20 - Rejon Dróg w Olecku
Zakup letniej odzieży roboczej oraz obuwia pracownikom Obwodów Drogowych w Olecku i Gołdapi...
czytaj więcej... 
2021-04-19 - Rejon Dróg w Olecku
WYKONANAIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ OBEJMUJĄCEJ BUDOWĘ BAZY OD W OLECKU WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ...
czytaj więcej... 
2021-04-13 - Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: Rozbiórka starego i budowa nowego mostu przez rzekę Elmę w km 4+480 drogi wojewódzkiej nr 511 w msc. Gałajny. ...
czytaj więcej... 
2021-04-13 - Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: Rozbiórka starego i budowa nowego mostu nad rzeką Liwą w km 45+512 drogi wojewódzkiej nr 515 w msc. Kamieniec. ...
czytaj więcej... 
poprzednia Strona 15 następna
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29,