Głównej zawartości

Zamówienia publiczne wyłączone z obowiązku stosowania ustawy Pzp.2016-10-24 - Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
Budowa nowego przebiegu ul. Pstrowskiego w olsztynie do węzła Szczęsne w ciagu obwodnicy: podział dokumentacji projekowej dla odcinka 2. KDG Zadanie 2 z uzyskaniem decyzji ZRID....
czytaj więcej... 
2016-10-07 - Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
Naprawa ciągu pieszo - rowerowego na odcinku od km 33+725 do km 33+860 drogi wojewódzkiej nr 650....
czytaj więcej... 
2016-09-14 - Rejon Dróg w Elblągu
Remont mostów: w km 40+880 DW nr 507 Braniewo - Pieniężno- Orneta - Dobre Miasto k.msc. Nowy Dwór oraz w km 32+461 DW nr 505 Frombork- Młynary-Pasłęk w msc. Stegny.  ...
czytaj więcej... 
2016-09-14 - Rejon Dróg w Elblągu
Bieżące utrzymanie czystości na drogowych obiektach inżynierskich (przepustach) w ciągu dróg wojewódzkich Nr 526 oraz Nr 527 na odcinkach: Sójki-Kwietniewo i Jelonki-DK nr 7....
czytaj więcej... 
2016-08-22 - Rejon Dróg w Elblągu
Wykonanie okresowej kontroli (przegląd roczny) stanu technicznego obiektów inżynierskich na drogach wojewódzkich Rejonu Dróg w Elblągu....
czytaj więcej... 
2016-07-21 - Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
Dostawa łaźni piknometrycznej oraz uniwersalnej prasy CBR/Marshalla 2 kolumnowej....
czytaj więcej... 
2016-07-13 - Rejon Dróg w Kętrzynie
Malowanie farbami zabezpieczajacymi, antykorozyjnymi barier stalowych oraz ceglano-betonowych na obiektach mostowych zlokalizowanych w ciagach dróg wojewódzkich administrowanych przez RD...
czytaj więcej... 
2016-06-06 -
-Oznakowanie 25 km dróg wojewódzkich na terenie województwa warmińsko-mazurskiego elementami odblaskowymi typu „wilcze oczy” – opracowanie projektu oznakowania,...
czytaj więcej... 
2016-05-05 - Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
Wkonanie badań zgodnie z zapotrzebowaniem Zamawiającego, których celem jest kontrola jakości wykonywanych robót na drogach wojewódzkich (remontowanych, przebudowywanych, rozbud...
czytaj więcej... 
2016-04-29 - Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
"Usługa opracowania i wdrożenia internetowego Systemu do zarządzania danymi o realizowanych inwestycjach na drogach wojewódzkich województwa warmińsko - mazurskiego"...
czytaj więcej... 
poprzednia Strona 28 następna
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29,