Głównej zawartości

Zamówienia publiczne wyłączone z obowiązku stosowania ustawy Pzp.2023-02-21 - Rejon Dróg w Nidzicy
Demontaż, magazynowanie oraz montaż wraz z zakupem nowych  zasłon przeciwśnieżnych z tworzywa sztucznego w ciągach dróg wojewódzkich nr  542 i 544  administrowany...
czytaj więcej... 
2023-02-17 -
"Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 609 na odcinku Nowa Ukta - Ukta w zakresie budowy drogi dla pieszych i rowerów"....
czytaj więcej... 
2023-02-13 - Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
Pełnienie nadzoru geodezyjnego podczas realizacji inwestycji pn. Rozbudowa dw 527 na odc. Morąg-Łukta z podziałem na etapy: etap I odc. Morąg-Bramka, etap III odc. Florczaki-Łukta ...
czytaj więcej... 
2023-02-10 - Rejon Dróg w Olecku
Zakup wraz z dostawą materiałów biurowych oraz materiałów eksploatacyjnych do siedziby RDW Olecko...
czytaj więcej... 
2023-02-08 - Rejon Dróg w Kętrzynie
Wynajem wraz z obsługą operatorską podnośnika hydraulicznego do bieżącego utrzymania dróg wojewódzkich administrowanych przez Rejon Dróg Wojewódzkich w Kętrzynie z...
czytaj więcej... 
2023-01-30 - Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
Pełnienie nadzoru geodezyjnego podczas realizacji inwestycji pn. Rozbudowa dw 527 na odc. Morąg- Łukta z podziałem na etapy: etap I odc. Morąg-Bramka, etap III odc. Florczaki-Łukta. ...
czytaj więcej... 
2023-01-26 - Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
Pelnienie usług doradccy ds geologicznych przy realizacji inwestycji pn. Rozbudowa dw 527 na odc Morąg-Łukta z podziałem na etapy: etap I odc. Morąg -Bramka, etap III odc. Florczaki-Łukta. ...
czytaj więcej... 
2022-12-16 - Rejon Dróg w Elblągu
MONITORING WRAZ Z KONSERWACJĄ SYSTEMU ALARMOWEGO OBIEKTÓW REJONU DRÓG WOJEWÓDZKICH I OBWODU DROGOWEGO W ELBLĄGU ORAZ OBWODU DROGOWEGO W PIENIĘŻNIE, 2023-2024...
czytaj więcej... 
2022-11-21 - Rejon Dróg w Kętrzynie
Odbiór i transport odpadów specjalnych pochodzenia zwierzęcego z dróg wojewódzkich zlokalizowanych na terenie administrowanym przez Rejon Dróg Wojewódzkich w Kętrzynie w latach 2022-2023...
czytaj więcej... 
2022-11-03 - Rejon Dróg w Olecku
Awaryjny remont przepustu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 650 w km 57+200 koło msc. Stadnica...
czytaj więcej... 
poprzednia Strona 5 następna
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29,