Głównej zawartości

Zamówienia publiczne wyłączone z obowiązku stosowania ustawy Pzp.2022-06-10 - Rejon Dróg w Elblągu
DOSTAWA OLEJU OPAŁOWEGO DO SIEDZIB - RDW ELBLĄG UL. JUNAKÓW 3 ORAZ OD PIENIĘŻNO UL. SIENKIEWICZA 10...
czytaj więcej... 
2022-06-03 -
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 591 od km około 24+280 do około 24+358...
czytaj więcej... 
2022-06-03 - Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 610 od km około 13+879 do około 13+923"....
czytaj więcej... 
2022-05-26 - Rejon Dróg w Kętrzynie
Usuwanie wiatrołomów w trybie awaryjnym w ciągach dróg wojewódzkich administrowanych przez RDW w Kętrzynie w latach 2022-2023 na terenie Obwodu Drogowego nr 3 w Biskupcu....
czytaj więcej... 
2022-05-12 - Rejon Dróg w Olecku
Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad robotami podczas inwestycji...
czytaj więcej... 
2022-05-05 - Rejon Dróg w Olecku
Wykonanie dokumentacji projektowej obejmującej termomodernizacje budynku biurowego (ul.Wojska Polskiego 12, 19-400 Olecko)...
czytaj więcej... 
2022-05-05 - Rejon Dróg w Olecku
Usługa wymiany uszkodzonego oświetlenia drogowego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 650 administrowanej przez RDW Olecko...
czytaj więcej... 
2022-05-04 - Rejon Dróg w Olecku
Remont kładki dla pieszych w ciągu DW653 km 1+050 koło msc. Sedranki...
czytaj więcej... 
2022-05-04 - Rejon Dróg w Olecku
Regulacja elementów kanalizacji deszczowej na drogach administrowanych przez RDW Olecko...
czytaj więcej... 
2022-04-26 - Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
Rozbiórka starego i budowa nowego mostu przez rz. Szkotówka w km 108+858 drogi wojewódzkiej nr 538 k/msc. Wierzbowo....
czytaj więcej... 
poprzednia Strona 8 następna
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29,