Głównej zawartości

Zamówienia publiczne wyłączone z obowiązku stosowania ustawy Pzp.Tryb : art. 2 ust. 1 pkt. 1 PZP
Przedmiot zamówienia : Wynajem wraz z obsługą operatorską koparko-ładowarki do bieżącego utrzymania dróg wojewódzkich administrowanych przez Rejon Dróg Wojewódzkich w Kętrzynie z podziałem na 4 części
Status : Ogłoszony
Rodzaj zamówienia : roboty budowlane
Zamawiający : Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
Rejon Dróg w Kętrzynie, ul. Bałtycka 20 , 11-400 Kętrzyn,
Termin składania ofert : do 17.07.2023r. do godz. 10.00
Termin otwarcia ofert :
Numer postępowania : RDW.K/3221/168/DM/200/2023
Data ogłoszenia w BZP : 0000-00-00
Numer ogłoszenia w BZP :


Autor : Wioleta Dębowska-Musiał, utworzono : 2023-06-30

Załączniki :

Nr 1 Opis pliku: ZAPYTANIE OFERTOWE

Wprowadzony przez : Wioleta Dębowska-Musiał dnia: 2023-06-30

Nr 2 Opis pliku: ZAŁACZNIK NR 1 FORMULARZ OFERTOWY

Wprowadzony przez : Wioleta Dębowska-Musiał dnia: 2023-06-30

Nr 3 Opis pliku: ZAŁĄCZNIK NR 2.1 FORMULARZ CENOWY CZĘŚĆ NR 1

Wprowadzony przez : Wioleta Dębowska-Musiał dnia: 2023-06-30

Nr 4 Opis pliku: ZAŁĄCZNIK NR 2.2 FORMULARZ CENOWY CZĘŚĆ NR 2

Wprowadzony przez : Wioleta Dębowska-Musiał dnia: 2023-06-30

Nr 5 Opis pliku: ZAŁĄCZNIK NR 2.3 FORMULARZ CENOWY CZĘŚĆ NR 3

Wprowadzony przez : Wioleta Dębowska-Musiał dnia: 2023-06-30

Nr 6 Opis pliku: ZAŁĄCZNIK NR 2.4 FORMULARZ CENOWY CZĘŚĆ NR 4

Wprowadzony przez : Wioleta Dębowska-Musiał dnia: 2023-06-30

Nr 7 Opis pliku: ZAŁĄCZNIK NR 3 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Wprowadzony przez : Wioleta Dębowska-Musiał dnia: 2023-06-30

Nr 8 Opis pliku: ZAŁĄCZNIK NR 4 WZÓR UMOWY

Wprowadzony przez : Wioleta Dębowska-Musiał dnia: 2023-06-30

Nr 9 Opis pliku: INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Wprowadzony przez : Wioleta Dębowska-Musiał dnia: 2023-07-18

Nr 10 Opis pliku: ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY CZ. 1

Wprowadzony przez : Wioleta Dębowska-Musiał dnia: 2023-07-19

Nr 11 Opis pliku: ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY CZ. 2

Wprowadzony przez : Wioleta Dębowska-Musiał dnia: 2023-07-19

Nr 12 Opis pliku: ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY CZ. 3

Wprowadzony przez : Wioleta Dębowska-Musiał dnia: 2023-07-19

Nr 13 Opis pliku: ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY CZ. 4

Wprowadzony przez : Wioleta Dębowska-Musiał dnia: 2023-07-19

wróć