Głównej zawartości

Zamówienia publiczne wyłączone z obowiązku stosowania ustawy Pzp.Tryb : ROZEZNANIE CENOWE
Przedmiot zamówienia : Wyposażenie pomieszczenia socjalnego Obwodu Dróg Wojewódzkich w Pieniężnie
Status : Ogłoszony
Rodzaj zamówienia : Dostawa
Zamawiający : Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
Rejon Dróg w Elblągu , ul. Junaków 3, 82-300 Elbląg, e-mail: rdw.elblag@zdw.olsztyn.pl
Termin składania ofert : 04.08.2023 godz. 10.00
Termin otwarcia ofert :
Numer postępowania : RDW.E/DA/1130/2023
Data ogłoszenia w BZP : 0000-00-00
Numer ogłoszenia w BZP :


Autor : Małgorzata Barczak, utworzono : 2023-07-26

Załączniki :

Nr 1 Opis pliku: ROZEZNANIE CENOWE

Wprowadzony przez : Małgorzata Barczak dnia: 2023-07-26

Nr 2 Opis pliku: ZAŁĄCZNIK NR 1 - OPZ

Wprowadzony przez : Małgorzata Barczak dnia: 2023-07-26

Nr 3 Opis pliku: ZAŁĄCZNIK NR 1 (PDF)

Wprowadzony przez : Małgorzata Barczak dnia: 2023-07-26

Nr 4 Opis pliku: ZAŁĄCZNIK NR 2 - OFERTA

Wprowadzony przez : Małgorzata Barczak dnia: 2023-07-26

Nr 5 Opis pliku: ZAŁĄCZNIK NR 2 (PDF)

Wprowadzony przez : Małgorzata Barczak dnia: 2023-07-26

Nr 6 Opis pliku: ZAŁĄCZNIK NR 3 - FORMULARZ CENOWY

Wprowadzony przez : Małgorzata Barczak dnia: 2023-07-26

Nr 7 Opis pliku: ZAŁĄCZNIK NR 3 (PDF)

Wprowadzony przez : Małgorzata Barczak dnia: 2023-07-26

Nr 8 Opis pliku: ZAŁĄCZNIK NR 4 - OŚWIADCZENIE WYKONAWCY (RODO)

Wprowadzony przez : Małgorzata Barczak dnia: 2023-07-26

Nr 9 Opis pliku: ZAŁĄCZNIK NR 4 - RODO (PDF)

Wprowadzony przez : Małgorzata Barczak dnia: 2023-07-26

Nr 10 Opis pliku: ZAŁĄCZNIK NR 5 - OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

Wprowadzony przez : Małgorzata Barczak dnia: 2023-07-26

Nr 11 Opis pliku: ZAŁĄCZNIK NR 5 - OSWIADCZENIE WYKONAWCY (PDF)

Wprowadzony przez : Małgorzata Barczak dnia: 2023-07-26

Nr 12 Opis pliku: ZAWIADOMIENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

Wprowadzony przez : Małgorzata Barczak dnia: 2023-08-08

wróć