Głównej zawartości

Zamówienia publiczne wyłączone z obowiązku stosowania ustawy Pzp.Tryb :
Przedmiot zamówienia : Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 650 w zakresie budowy chodnika w miejscowości Grabowo w km ok km 70+090 na działkach 194/1 i 77/5, w Gminie Gołdap. 


link do postępowania: 
 https://zdw-olsztyn.logintrade.net/zapytania_email,138684,5af04cff59c7d84d7d7def409a59f42b.html
Status : Ogłoszony
Rodzaj zamówienia :
Zamawiający : Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie , ul. Pstrowskiego 28 b, 10-602 Olsztyn,
Termin składania ofert :
Termin otwarcia ofert :
Numer postępowania : ZDW/3221/342/35/TI/2023
Data ogłoszenia w BZP : 0000-00-00
Numer ogłoszenia w BZP :


Autor : Anita Dzienis-Kozińska, utworzono : 2023-08-29
wróć