Głównej zawartości

Zamówienia publiczne wyłączone z obowiązku stosowania ustawy Pzp.Tryb : art. 2 ust. 1 pkt 1 Pzp
Przedmiot zamówienia : Remont ogrodzenia na zapleczu bazy Obwodu Dróg Wojewódzkich nr 3 w Biskupcu – II etap.
Status : Ogłoszony
Rodzaj zamówienia : ROBOTY BUDOWLANE
Zamawiający : Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
Rejon Dróg w Kętrzynie, ul. Bałtycka 20 , 11-400 Kętrzyn,
Termin składania ofert : do dnia 18.09.2023 r., do godziny 10.00
Termin otwarcia ofert : 18.09.2023 r. godz. 10.10
Numer postępowania : RDW.K/3221/230/DA/268/2023/II
Data ogłoszenia w BZP : 0000-00-00
Numer ogłoszenia w BZP :


Autor : Beata Fenik, utworzono : 2023-09-11

Załączniki :

Nr 1 Opis pliku: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Wprowadzony przez : Beata Fenik dnia: 2023-09-11

Nr 2 Opis pliku: ZAŁĄCZNIK NR 1 FORMULARZ OFERTOWY

Wprowadzony przez : Beata Fenik dnia: 2023-09-11

Nr 3 Opis pliku: ZAŁĄCZNIK NR 2 KOSZTORYS OFERTOWY

Wprowadzony przez : Beata Fenik dnia: 2023-09-11

Nr 4 Opis pliku: ZAŁĄCZNIK NR 3 WZÓR UMOWY

Wprowadzony przez : Beata Fenik dnia: 2023-09-11

Nr 5 Opis pliku: ZAŁĄCZNIK NR 4 STWiORB

Wprowadzony przez : Beata Fenik dnia: 2023-09-11

Nr 6 Opis pliku: ZAŁĄCZNIK NR 5 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Wprowadzony przez : Beata Fenik dnia: 2023-09-11

Nr 7 Opis pliku: ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Wprowadzony przez : Beata Fenik dnia: 2023-09-21

wróć