Głównej zawartości

Zamówienia publiczne wyłączone z obowiązku stosowania ustawy Pzp.Tryb : art. 2 ust. 1 pkt 1 Pzp
Przedmiot zamówienia : Budowa chodnika z wyznaczeniem przejścia dla pieszych w ciągu DW 527 ul. Kopernikaw Pasłęku
Status : Ogłoszony
Rodzaj zamówienia : Robota budowlana
Zamawiający : Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
Rejon Dróg w Elblągu , ul. Junaków 3 , 82-300 Elbląg,
Termin składania ofert : 25.09.2023 r. do godz. 12:00
Termin otwarcia ofert :
Numer postępowania : RDW.E/3221/DM/30.TI.2/2023
Data ogłoszenia w BZP : 0000-00-00
Numer ogłoszenia w BZP :


Autor : Jolanta Michalec, utworzono : 2023-09-19

Załączniki :

Nr 1 Opis pliku: Ogłoszenie o zamówieniu

Wprowadzony przez : Jolanta Michalec dnia: 2023-09-19

Nr 2 Opis pliku: Formularz ofertowy

Wprowadzony przez : Jolanta Michalec dnia: 2023-09-19

Nr 3 Opis pliku: Formularz cenowy

Wprowadzony przez : Jolanta Michalec dnia: 2023-09-19

Nr 4 Opis pliku: Opis przedmiotu zamówienia

Wprowadzony przez : Jolanta Michalec dnia: 2023-09-19

Nr 5 Opis pliku: Przedmiar_drogowe

Wprowadzony przez : Jolanta Michalec dnia: 2023-09-19

Nr 6 Opis pliku: Przedmiar_oświetlenie

Wprowadzony przez : Jolanta Michalec dnia: 2023-09-19

Nr 7 Opis pliku: Projekt stałej organizacji ruchu

Wprowadzony przez : Jolanta Michalec dnia: 2023-09-19

Nr 8 Opis pliku: Projekt_drogowe

Wprowadzony przez : Jolanta Michalec dnia: 2023-09-19

Nr 9 Opis pliku: Projekt_oświetlenie

Wprowadzony przez : Jolanta Michalec dnia: 2023-09-19

Nr 10 Opis pliku: Specyfikacje techniczne_drogowe

Wprowadzony przez : Jolanta Michalec dnia: 2023-09-19

Nr 11 Opis pliku: Specyfikacje techniczne_oświetlenie

Wprowadzony przez : Jolanta Michalec dnia: 2023-09-19

Nr 12 Opis pliku: Wzór umowy

Wprowadzony przez : Jolanta Michalec dnia: 2023-09-19

Nr 13 Opis pliku: Oświadczenie_RODO

Wprowadzony przez : Jolanta Michalec dnia: 2023-09-19

Nr 14 Opis pliku: Oświadczenie_wykluczenie

Wprowadzony przez : Jolanta Michalec dnia: 2023-09-19

Nr 15 Opis pliku: Informacja z otwarcia ofert

Wprowadzony przez : Jolanta Michalec dnia: 2023-09-25

Nr 16 Opis pliku: Informacja o wyborze oferty

Wprowadzony przez : Jolanta Michalec dnia: 2023-09-28

wróć