Głównej zawartościTryb :
Przedmiot zamówienia : PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ NA 2020 ROK
Status : Ogłoszony
Rodzaj zamówienia :
Zamawiający : Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie , ul. Pstrowskiego 28b , 10-602 Olsztyn,
Termin składania ofert :
Termin otwarcia ofert :
Numer postępowania : 2020 ROK
Data ogłoszenia w BZP : 0000-00-00
Numer ogłoszenia w BZP :


Autor : Anna Jabłońska, utworzono : 2020-01-25

Załączniki :

Nr 1 Opis pliku: Zał Nr 1 - Plan postępowań ZDW na 2020 r. DOSTAWY

Wprowadzony przez : Anna Jabłońska dnia: 2020-01-25

Nr 2 Opis pliku: Zał Nr 2 - Plan postępowań ZDW na 2020 r -ROBOTY BUDOWLANE

Wprowadzony przez : Anna Jabłońska dnia: 2020-01-25

Nr 3 Opis pliku: Zał Nr 3 - Plan postępowań ZDW na 2020 r - USŁUGI

Wprowadzony przez : Anna Jabłońska dnia: 2020-01-25

wróć