Głównej zawartości

Roboty budowlane2019-06-24 - Rejon Dróg w Olecku
Program naprawczy dróg wojewódzkich – odnowa nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 661 Cimochy-Kalinowo...
czytaj więcej... 
2019-06-17 - Rejon Dróg w Nidzicy
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 544 na odcinku Działdowo-Mławka Etap 5 : Budowa chodników wraz z zatokami autobusowymi w miejscowości Mławka gm. Iłowo - Osada....
czytaj więcej... 
2019-06-17 - Rejon Dróg w Kętrzynie
Remont nawierzchni ulicy Kajki w Jezioranach w ciągu dróg wojewódzkich nr 595 i nr 593...
czytaj więcej... 
2019-06-11 - Rejon Dróg w Kętrzynie
Remont drogi wojewódzkiej nr 511 k/msc. Górowo Iławeckie od km 13+700 do km 14+603...
czytaj więcej... 
2019-06-03 - Rejon Dróg w Kętrzynie
Budowa chodnika w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 591 Granica Państwa – Kętrzyn – Mrągowo w miejscowości Winda...
czytaj więcej... 
2019-05-29 - Rejon Dróg w Nidzicy
„Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 538 na odc. Gralewo Stacja - Uzdowo w zakresie wzmocnienia nawierzchni - Etap I". ...
czytaj więcej... 
2019-05-29 - Rejon Dróg w Kętrzynie
Przebudowa DW 590 w zakresie budowy chodnika na odcinku od ulicy M. Zientary – Malewskiej w Reszlu do wsi Robawy...
czytaj więcej... 
2019-05-15 - Rejon Dróg w Elblągu
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 507 w zakresie ścieżki rowerowej od m. Kunik do drogi powiatowej nr 1364N...
czytaj więcej... 
2019-05-07 - Rejon Dróg w Kętrzynie
Remont cząstkowy mieszanką mineralno-asfaltową nawierzchni bitumicznej dróg i ulic wojewódzkich administrowanych przez Rejon Dróg Wojewódzkich ...
czytaj więcej... 
2019-04-23 - Rejon Dróg w Nidzicy
Wymiana barier ochronnych stalowych w ciągach dróg wojewódzkich administrowanych przez RDW Nidzica z podziałem na zadania : Zadanie Nr 1 : wymiana barier ochronnych stalowych w ci...
czytaj więcej... 
Strona 1 następna
1, 2, 3, 4,