Głównej zawartości

Roboty budowlane


2017-05-25 - Rejon Dróg w Elblągu
Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznej dróg wojewódzkich na terenie działania RDW w Elblągu (DW 526, 527)...
czytaj więcej... 
2017-05-12 - Rejon Dróg w Kętrzynie
Budowa chodnika i zatok autobusowych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 590 w msc. Drogosze...
czytaj więcej... 
2017-05-08 - Rejon Dróg w Kętrzynie
Wynajem wraz z obsługą operatorską koparko – ładowarki do bieżącego utrzymania dróg wojewódzkich administrowanych przez Rejon Dróg Wojewódzkich w Kętrzynie z p...
czytaj więcej... 
2017-04-12 - Rejon Dróg w Nidzicy
Odnowa poziomego oznakowania dróg wojewódzkich  administrowanych przez RDW Nidzica w roku 2017 z podziałem na części (3). ...
czytaj więcej... 
2017-04-06 - Rejon Dróg w Elblągu
Wykonywanie usług transportowych i załadunkowych na terenie Obwodów Drogowych Rejonu Dróg Wojewódzkich w Elblągu w roku 2017 r....
czytaj więcej... 
2017-03-28 - Rejon Dróg w Kętrzynie
Remont cząstkowy mieszanką mineralno - asfaltową nawierzchni bitumicznej dróg i ulic wojewódzkich administrowanych przez Rejon Dróg Wojewódzkich w Kętrzynie, w latach 2017-2019 z podziałem na...
czytaj więcej... 
2017-03-17 - Rejon Dróg w Nidzicy
Remont i wymiana uszkodzonego oświetlenia drogowego w ciągu dróg wojewódzkich administrowanych przez RDW Nidzica. ...
czytaj więcej... 
2017-03-15 - Rejon Dróg w Kętrzynie
Wykonanie (odnowienie) oznakowania poziomego przejść dla pieszych oraz linii segregacyjnych w ciągach dróg wojewódzkich administrowanych przez Rejon Dróg Wojewódzkich w ...
czytaj więcej... 
2017-03-06 - Rejon Dróg w Elblągu
Budowa zatok autobusowych, zjazdów i chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 519 w msc. Gajdy...
czytaj więcej... 
2017-03-01 - Rejon Dróg w Kętrzynie
Budowa chodnika i zatok autobusowych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 595 w msc. Łapka...
czytaj więcej... 
Strona 1 następna
1, 2, 3, 4, 5,