Głównej zawartości

Roboty budowlane2020-02-13 - Rejon Dróg w Elblągu
Wykonywanie usług transportowych i załadunkowych na terenie Obwodów Drogowych Rejonu Dróg Wojewódzkich w Elblągu w roku 2020....
czytaj więcej... 
2019-10-30 - Rejon Dróg w Olecku
Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych na drogach wojewódzkich administrowanych przez RDW Olecko w latach 2019, 2020 i 2021 z podziałem na 4 części...
czytaj więcej... 
2019-10-01 - Rejon Dróg w Olecku
Przebudowa obiektów inżynierskich – Przebudowa przepustu w km 8+390 drogi woj. nr 653 k/m Nowa Wieś...
czytaj więcej... 
2019-09-30 - Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
Rozbudowa wraz z modernizacja energetyczna budynku administracyjno-biurowego zlokalizowanego przy ul. Pstrowskiego 28 b w Olsztynie Eatp I : Roboty budowlane planowane do wykonania w 2019 roku z podzi...
czytaj więcej... 
2019-09-27 - Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
"Budowa chodnika przyległego do drogi wojewódzkiej nr 506 w Chruścielu"....
czytaj więcej... 
2019-09-03 - Rejon Dróg w Kętrzynie
Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 590 na odcinku Korsze – Podlechy...
czytaj więcej... 
2019-08-30 - Rejon Dróg w Olecku
Budowa chodnika w miejscowości Pietrasze, strona prawa drogi wojewódzkiej 655...
czytaj więcej... 
2019-08-29 - Rejon Dróg w Kętrzynie
Remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 512 ul. Wojska Polskiego w Górowie Iławeckim...
czytaj więcej... 
2019-08-28 - Rejon Dróg w Kętrzynie
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 600 na odcinku Mrągowo – Szczytno...
czytaj więcej... 
2019-08-02 - Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
„Rozbudowa wraz z modernizacją energetyczną budynku administracyjno-biurowego zlokalizowanego przy ul. Pstrowskiego 28 b w Olsztynie”, z podziałem na 2 części. ...
czytaj więcej... 
Strona 1 następna
1, 2, 3, 4,