Głównej zawartości

Roboty budowlane


2017-07-24 - Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
Renowacja kanalizacji saniitarnej za pomocą rękawa, w ramach projektu pn."Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 545 z przebudową dwóch skrzyżowań w m. Nidzica wraz ze wshodnim wylotem dro...
czytaj więcej... 
2017-07-21 - Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
„Wykonanie cienkowarstwowego i grubowarstwowego oznakowania poziomego dróg wojewódzkich na terenie działania RDW Elbląg...
czytaj więcej... 
2017-07-20 - Rejon Dróg w Nidzicy
Przebudowa obiektów inżynierskich na terenie działania RDW Nidzica z podziałem na części (3)....
czytaj więcej... 
2017-07-18 - Rejon Dróg w Nidzicy
Rozbiórka starego i budowę nowego mostu przez rzekę Wel w m. Lidzbark w km 28+448 dr. woj. nr 541. ...
czytaj więcej... 
2017-07-17 - Rejon Dróg w Nidzicy
Przebudowa obiektów inżynierskich na terenie działania RDW Nidzica z podziałem na zadania (2)....
czytaj więcej... 
2017-07-17 - Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 508 na odcinku Rekownica - Wesołowo...
czytaj więcej... 
2017-06-23 - Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
Wykonanie robót budowlanych obejmujących:Zadanie Nr 1 - Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 600 na odcinku Mrągowo-Szczytno, Zadanie Nr 2 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 600 w zakresie rozbiórki ...
czytaj więcej... 
2017-06-22 - Rejon Dróg w Kętrzynie
Wymiana barier drogowych ochronnych stalowych w ciągu dróg wojewódzkich administrowanych przez Rejon Dróg Wojewódzkich w Kętrzynie...
czytaj więcej... 
2017-06-14 - Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 508 na odcinku Rekownica - Wesołowo...
czytaj więcej... 
2017-06-14 - Rejon Dróg w Kętrzynie
Regulacja pobocza (ścinka z wywiezieniem urobku i plantowaniem gruntu) w ciągach dróg wojewódzkich administrowanych przez Rejon Dróg Wojewódzkich w Kętrzynie z podziałe...
czytaj więcej... 
Strona 1 następna
1, 2, 3, 4, 5, 6,