Głównej zawartości

Roboty budowlane2019-04-23 - Rejon Dróg w Nidzicy
Wymiana barier ochronnych stalowych w ciągach dróg wojewódzkich administrowanych przez RDW Nidzica z podziałem na zadania : Zadanie Nr 1 : wymiana barier ochronnych stalowych w ci...
czytaj więcej... 
2019-04-15 - Rejon Dróg w Elblągu
Naprawa usterek w robotach budowlanych drogi nr 503...
czytaj więcej... 
2019-04-08 - Rejon Dróg w Olecku
Wykonanie i odnowa poziomego oznakowania dróg i ulic wojewódzkich administrowanych przez RDW Olecko z podziałem na 3 części...
czytaj więcej... 
2019-04-03 - Rejon Dróg w Kętrzynie
Remont cząstkowy mieszanką mineralno-asfaltową nawierzchni bitumicznej dróg i ulic wojewódzkich administrowanych przez Rejon Dróg Wojewódzkich w Kętrzynie, w lata...
czytaj więcej... 
2019-03-14 - Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 538 w miejscowości Żabiny....
czytaj więcej... 
2019-03-11 - Rejon Dróg w Elblągu
Wykonanie cienkowarstwowego i grubowarstwowego oznakowania poziomego dróg wojewódzkich na terenie działania RDW Elbląg...
czytaj więcej... 
2019-03-07 - Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
„Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 538 na odcinku Dębień – Rybno w zakresie ścieżki rowerowej z dopuszczonym ruchem pieszych”....
czytaj więcej... 
2019-03-05 - Rejon Dróg w Nidzicy
Odnowa poziomego oznakowania dróg wojewódzkich administrowanych przez RDW Nidzica w roku 2019 z podziałem na części (3). ...
czytaj więcej... 
2019-02-25 - Rejon Dróg w Kętrzynie
Odnowienie oznakowania poziomego linii segregacyjnych i przejść dla pieszych w ciągach dróg i ulic wojewódzkich administrowanych przez Rejon Dróg Wojewódzkich w Kętrzyn...
czytaj więcej... 
2019-02-14 - Rejon Dróg w Kętrzynie
Rozbiórka starego i budowa nowego mostu nad kanałem Leleckim w km 16+902 drogi nr 642 koło m. Lelek...
czytaj więcej... 
Strona 1 następna
1, 2, 3,