Głównej zawartości

Roboty budowlane2019-08-02 - Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
„Rozbudowa wraz z modernizacją energetyczną budynku administracyjno-biurowego zlokalizowanego przy ul. Pstrowskiego 28 b w Olsztynie”, z podziałem na 2 części. ...
czytaj więcej... 
2019-07-25 - Rejon Dróg w Nidzicy
Rozbudowa dr. woj. nr 544 na odcinku Działdowo - Mławka dla części pod nazwą : Budowa ciągu pieszo - rowerowego oraz zatok autobusowych na odcinku Działdowo - Kisiny - Etap I.   ...
czytaj więcej... 
2019-07-25 - Rejon Dróg w Kętrzynie
Remont cząstkowy grysami i emulsją asfaltową nawierzchni bitumicznej dróg i ulic wojewódzkich administrowanych przez Rejon Dróg Wojewódzkich w Kętrzynie, w latach 2019-...
czytaj więcej... 
2019-07-23 - Rejon Dróg w Kętrzynie
Remont ulicy Gdańskiej w Kętrzynie w ciągu drogi wojewódzkiej nr 594...
czytaj więcej... 
2019-07-22 - Rejon Dróg w Kętrzynie
Wymiana barier drogowych ochronnych stalowych w ciągu dróg wojewódzkich administrowanych przez Rejon Dróg Wojewódzkich w Kętrzynie w latach 2019/2020...
czytaj więcej... 
2019-07-19 - Rejon Dróg w Kętrzynie
Remont nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 594 k/msc Bisztynek...
czytaj więcej... 
2019-07-05 - Rejon Dróg w Olecku
Remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 656 w m. Woszczele...
czytaj więcej... 
2019-07-02 - Rejon Dróg w Kętrzynie
Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 590 na odcinku Korsze – Podlechy...
czytaj więcej... 
2019-07-02 - Rejon Dróg w Elblągu
Odnowy nawierzchni dróg wojewódzkich administrowanych przez Rejon Dróg w Elblągu z podziałem na części...
czytaj więcej... 
2019-06-28 - Rejon Dróg w Nidzicy
Remont nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 545 Działdowo - Nidzica - Jedwabno z podziałem na zadania : ZADANIE NR 1 : Remont nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 545 w msc. Nidzica    ul. Sprzym...
czytaj więcej... 
Strona 1 następna
1, 2, 3, 4, 5,