Głównej zawartości

Roboty budowlane2019-10-30 - Rejon Dróg w Olecku
Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych na drogach wojewódzkich administrowanych przez RDW Olecko w latach 2019, 2020 i 2021 z podziałem na 4 części...
czytaj więcej... 
2019-10-10 - Rejon Dróg w Nidzicy
Remont i wymiana uszkodzonego oświetlenia drogowego w ciągu dróg wojewódzkich administrowanych przez RDW Nidzica. ...
czytaj więcej... 
2019-10-03 - Rejon Dróg w Nidzicy
Przebudowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 515  - ul. Pieniężnego....
czytaj więcej... 
2019-10-01 - Rejon Dróg w Nidzicy
Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych dróg wojewódzkich na terenie działania Rejonu Dróg Wojewódzkich w Nidzicy w latach  2020 - 2022 r. z podziałem na czę...
czytaj więcej... 
2019-10-01 - Rejon Dróg w Olecku
Przebudowa obiektów inżynierskich – Przebudowa przepustu w km 8+390 drogi woj. nr 653 k/m Nowa Wieś...
czytaj więcej... 
2019-09-30 - Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
Rozbudowa wraz z modernizacja energetyczna budynku administracyjno-biurowego zlokalizowanego przy ul. Pstrowskiego 28 b w Olsztynie Eatp I : Roboty budowlane planowane do wykonania w 2019 roku z podzi...
czytaj więcej... 
2019-09-27 - Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
"Budowa chodnika przyległego do drogi wojewódzkiej nr 506 w Chruścielu"....
czytaj więcej... 
2019-09-16 - Rejon Dróg w Nidzicy
„Przebudowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 515 - ul. Pieniężnego." ...
czytaj więcej... 
2019-09-03 - Rejon Dróg w Kętrzynie
Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 590 na odcinku Korsze – Podlechy...
czytaj więcej... 
2019-08-30 - Rejon Dróg w Nidzicy
Przebudowa obiektów inżynierskich - budowa przepustu w km 36+730 oraz przebudowa przepustu w km 36+790 drogi woj. nr 538 Radzyń Chełmiński - Rozdroże w msc. Biskupiec. ...
czytaj więcej... 
Strona 1 następna
1, 2, 3, 4, 5,