Głównej zawartości

Roboty budowlane2019-02-14 - Rejon Dróg w Kętrzynie
Rozbiórka starego i budowa nowego mostu nad kanałem Leleckim w km 16+902 drogi nr 642 koło m. Lelek...
czytaj więcej... 
2019-02-11 - Rejon Dróg w Elblągu
Wykonywanie usług transportowych i załadunkowych na terenie Obwodów Drogowych Rejonu Dróg Wojewódzkich w Elblągu w 2019 r....
czytaj więcej... 
2019-01-10 - Rejon Dróg w Kętrzynie
Remont cząstkowy grysami i emulsją asfaltową nawierzchni bitumicznej dróg i ulic wojewódzkich administrowanych przez Rejon Dróg Wojewódzkich w Kętrzynie, w latach 2019-...
czytaj więcej... 
2018-10-26 - Rejon Dróg w Olecku
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 537 w miejscowości Fijewo w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego...
czytaj więcej... 
2018-10-17 - Rejon Dróg w Nidzicy
Rozbudowa drogi woj. nr 538 w msc. KULIGI w zakresie chodnika i zatok autobusowych....
czytaj więcej... 
2018-10-03 - Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 542 w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego oraz wzmocnienia nawierzchni w Działdowie....
czytaj więcej... 
2018-09-18 - Rejon Dróg w Elblągu
Przebudowa obiektów inżynierskich:  1. Przebudowa przepustu w km 20+703 drogi wojewódzkiej Nr 519 k/m Barty.  2. Przebudowa przepustu w km 28+308 drogi wojewódzkiej Nr 527 k/m Pasłęk.  3. ...
czytaj więcej... 
2018-09-14 - Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
Wzmocnienie podłoża gruntowego drogi wojewódzkiej nr 513 na odcinku Orneta – Lidzbark Warmiński w km 55+990...
czytaj więcej... 
2018-08-23 - Rejon Dróg w Elblągu
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 519 w zakresie chodnika wraz z przebudową istniejących zjazdów na odcinku Półwieś - Zalewo...
czytaj więcej... 
2018-06-06 - Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 527 na odcinku Krupin - Kwietniewo...
czytaj więcej... 
Strona 1 następna
1, 2,