Głównej zawartości

Roboty budowlane


2018-03-07 - Rejon Dróg w Elblągu
Wykonywanie usług transportowych i załadunkowych na terenie Obwodów Drogowych Rejonu Dróg Wojewódzkich w Elblągu w roku 2018 r....
czytaj więcej... 
2018-03-05 - Rejon Dróg w Elblągu
Wykonanie cienkowarstwowego i grubowarstwowego oznakowania poziomego dróg wojewódzkich na terenie działania RDW Elbląg...
czytaj więcej... 
2018-03-05 - Rejon Dróg w Kętrzynie
Regulacja pobocza (ścinka z wywiezieniem urobku i plantowaniem gruntu) w ciągach dróg wojewódzkich administrowanych przez Rejon Dróg Wojewódzkich w Kętrzynie z podziałe...
czytaj więcej... 
2018-03-02 - Rejon Dróg w Kętrzynie
Wykonanie (odnowienie) oznakowania poziomego przejść dla pieszych oraz linii segregacyjnych w ciągach dróg wojewódzkich administrowanych przez Rejon Dróg Wojewódzkich w ...
czytaj więcej... 
2018-02-28 - Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
"Budowa ronda w miejscowości Tuczki na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 538 z drogą powiatową nr 1255N - Etap I"...
czytaj więcej... 
2018-02-22 - Rejon Dróg w Elblągu
Ścinanie poboczy w ciągu dróg wojewódzkich na terenie działania RDW w Elblągu...
czytaj więcej... 
2017-12-22 - Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
Przebudowa DW 594 w msc. Pieckowo w zakresie budowy chodnika...
czytaj więcej...