Głównej zawartości

Roboty budowlane


2017-09-22 - Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
Odnowa nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 528 w msc. Miłakowo....
czytaj więcej... 
2017-09-06 - Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
"Budowa ronda w miejscowości Tuczki na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 538 z drogą powiatową nr 1255N"...
czytaj więcej... 
2017-09-01 - Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
„Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 593 na odcinku Międzylesie-Orzechowo”....
czytaj więcej... 
2017-08-31 - Rejon Dróg w Olecku
Regulacja poboczy i profilowanie rowów przydrożnych na drogach wojewódzkich nr 652, 655, 656 i 661...
czytaj więcej... 
2017-08-31 - Rejon Dróg w Elblągu
Utwardzenie pobocza pod przystanki autobusowe w ciągu drogi wojewódzkiej nr 510...
czytaj więcej... 
2017-08-21 - Rejon Dróg w Elblągu
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 509 i 505 w Młynarach...
czytaj więcej... 
2017-07-24 - Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
Renowacja kanalizacji sanitarnej za pomocą rękawa, w ramach projektu pn."Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 545 z przebudową dwóch skrzyżowań w m. Nidzica wraz ze wshodnim wylotem drog...
czytaj więcej... 
2017-07-21 - Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
„Wykonanie cienkowarstwowego i grubowarstwowego oznakowania poziomego dróg wojewódzkich na terenie działania RDW Elbląg...
czytaj więcej... 
2017-08-25 - Rejon Dróg w Nidzicy
Przebudowa obiektów inżynierskich na terenie działania RDW Nidzica z podziałem na części (3)....
czytaj więcej... 
2017-07-18 - Rejon Dróg w Nidzicy
Rozbiórka starego i budowę nowego mostu przez rzekę Wel w m. Lidzbark w km 28+448 dr. woj. nr 541. ...
czytaj więcej... 
Strona 1 następna
1, 2, 3, 4, 5, 6,