Głównej zawartości

Witamy na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie.

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie administruje siecią dróg wojewódzkich o łącznej długości 1881,891 km i obejmuje swoim zakresem działania obszar województwa warmińsko-mazurskiego – za wyjątkiem miast na prawach powiatu (Olsztyn i Elbląg).


W dniu 30.12.2009 r. system zarządzania w ZDW Olsztyn został certyfikowany jako zgodny z normą PN-EN ISO 9001 (certyfikat), Polityka Jakości
mapka
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie zwany dalej ZDW został powołany z dniem 1 stycznia 1999 roku uchwałą nr 1/5/99 Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 04.01.1999 r. ZDW jest jednostką budżetową finansowaną przez samorząd województwa i działa na podstawie:
  • Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych tj.Dz.U.z 2004r.Nr 204 poz 2086 z póź.zm.
  • Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa tj. Dz.U.z 2001r.Nr 142 poz.1590 z póź.zm.
  • Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych tj.Dz.U. z 2005r. Nr 249 poz.2104 z póź. zm.
a Adres:
ul. Pstrowskiego 28 b,
10-602 Olsztyn

Godziny urzędowania

7.00 - 15.00
m Dane kontaktowe :
tel. sekretariat: 89 526-19-00
fax: 89 539-98-76
e-mail: sekretariat@zdw.olsztyn.pl
NIP: 739-29-74-001
REGON: 510751250