Głównej zawartości

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


2014-04-23 - Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
Wykonanie dokumentacji projektowej na: 1) Przebudowę przepustu w km 36+974 drogi wojewódzkiej nr 591 koło msc. Muławki, 2) Przebudowę przepustu w km 47+920 drogi wojewódzkiej nr 591 ...
czytaj więcej... 
2014-04-23 - Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
Wykonanie dokumentacji projektowej na: 1) Przebudowę przepustu w km 26+150 drogi nr 527 k/m Krosno 2) Przebudowę przepustu w km 60+283 drogi nr 593 w msc. Lutry, 3) Przebudowę przepustu w km 48+875...
czytaj więcej... 
2014-03-05 - Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
Wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego na: Część nr 1: „Wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 507 w miejscowości Kunik w zakresie chodn...
czytaj więcej... 
poprzednia Strona 3
1, 2, 3,