Głównej zawartości

Informacje o ZDW Olsztyn

UWAGA!

ZMIANY KONT BANKOWYCH OD 31.08.2020 R.

Od dnia 31.08.2020 r. obsługę bankową Zarządu Dróg będzie prowadził SANTANDER BANK POLSKA S.A. z siedzibą w Warszawie.

Zmianie ulegają numery rachunków bankowych:

Nazwa rachunku

Nr rachunku

Rachunek bieżący (dochody)

15 1090 2718 0000 0001 4650 1852

Rachunek bieżący (wydatki)

85 1090 2718 0000 0001 4650 1853

Wadia i Kaucje

74 1090 2718 0000 0001 4650 1857

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

04 1090 2718 0000 0001 4650 1856

 

 

Dotyczy: Zmiany rachunków bankowych

 

Informujemy, że obsługę bankową ZDW od 01 września 2015r. będzie prowadził Bank CITI Handlowy.

W związku z powyższym ZDW ma nadane nowe numery rachunków bankowych:

Rachunek bieżący (dochody):
65 1030 1218 0000 0000 9251 8019

Rachunek bieżący (wydatki):
02 1030 1218 0000 0000 9251 8086

Wadia i kaucje:
74 1030 1218 0000 0000 9251 8051

ZFŚS:
43 1030 1218 0000 0000 9251 8027