Głównej zawartości

Wyniki naboru

Wyniki naboru

INFORMACJA O WYNIKU NABORU

Nr 18 z 2024 r. z dnia 24 maja 2024 r.

Nazwa i adres jednostki

Zarząd Dróg Wojewódzkich

w Olsztynie

ul. Pstrowskiego 28b

10-602 Olsztyn

Określenie stanowiska urzędniczego:

stanowisko w Dziale Administracyjnym w Rejonie Dróg Wojewódzkich w Kętrzynie

Marta Ludwiczak – zam. Trzy Lipy

 

W wyniku rozmowy kwalifikacyjnej stwierdzono, że kandydatka spełnia wymagania postawione w naborze co jest podstawą do uznania, że będzie należycie wywiązywać się z powierzonych obowiązków.

Olsztyn,7 czerwca 2024 r.

Informację wytworzyła:                                                                             Zatwierdził:

Paulina Bogdanowicz                                                                                 Waldemar Królikowski