Głównej zawartości

Dane adresowe ZDW

Zarząd Dróg Wojewódzkich
ul. Pstrowskiego 28 b
10-602 Olsztyn
Dane kontaktowe
tel. sekretariat: 89 526-19-00
fax: 89 539-98-76
e-mail: sekretariat@zdw.olsztyn.pl

telefon dyżurny zimowego utrzymania dróg (89) 534-53-83

 Nazwisko i imię

Stanowisko

Nr tel. wew.

Nr tel. bezpośredni

Królikowski Waldemar

Dyrektor

990

89 526 19 90

Raczkowski Tomasz

Z-ca Dyrektora ds. Zarządzania Siecią

991

89 526 19 91

Łukaszuk Władysław

Z-ca  Dyrektora ds. Inwestycji

972

89 526 19 72

Grabowska Bożena

Z-ca   Dyrektora ds. Ekonomiczno-Finansowych

919

89 526 19 19

PION DYREKTORA ZDW

 

Jończyk Anita

inspektor ds. obsługi sekretariatu

910

89 526 19 10

PION DYREKTORA NACZELNEGO

 

 

Kancelaria ogólna

 

Widuto Hanna

st. specjalista

966

89 526 19 66

Kraszewska Beata

inspektor

934

89 526 19 34

Zespół ds. Planowania

 

Zdun Joanna

st. specjalista

961

89 526 19 61

Wydział Organizacyjno - Prawny

 

Kuprian Marta

naczelnik wydziału

916

89 526 19 16

Pawlikowski Tomasz

st. specjalista

948

89 526 19 48

Rytelewski Łukasz

specjalista ds. obsługi  prawnej

936

  89 526 19 36

Czarkowska- Murawska Monika

podinspektor ds. obsługi  prawnej

948

89 526 19 48

Inspektor Ochrony Danych

 

Rytelewski Łukasz

inspektor ochrony danych

936

89 526 19 36

 Radca prawny

 

   
Choroszewska-Pleńkowska Monika radca prawny 997 89 526 19 97

Zespół ds. Pracowniczych

 

Górska Elżbieta

kierownik zespołu

939

89 526 19 39

Bogdanowicz Paulina

specjalista

939

89 526 19 39

Audytor wewnętrzny

 

Krzyżewski Dariusz

audytor wewnętrzny

938

89 526 19 38

Stanowisko ds. BHP

 

Szanter  Marcin

specjalista ds. BHP

938

89 526 19 38

Zespół ds. Ochrony Informacji Niejawnych i Obronnych

 

Kręcik Tomasz

inspektor ds. obronnych

938

89 526 19 38

Administrator Systemu Informatycznego  
 Sebastian Samojluk

 administrator systemu informatycznego

 911  89 526 19 11

Wydział Zamówień Publicznych

 

Pankiewicz Izabela

naczelnik wydziału

963

89 526 19 63

Ciesielska-Jasińska Dagmara

z-ca naczelnika

954

89 526 19 54

Dzienis-Kozińska Anita

specjalista

964

89 526 19 64

Jabłońska Anna

specjalista

954

89 526 19 54

Markowska Beata

specjalista

954

89 526 19 54

Szczepanik Anna 

st. inspektor

964

89 526 19 64

Zespół ds. Diagnostyki

 

Kowalewska Agnieszka

kierownik zespołu

937

89 526 19 37

Chudzik Kamila

specjalista

937

89 526 19 37

Wydział ds. Technologii

 

Zduńczyk  Bartłomiej

naczelnik wydziału

947

89 526 19 47

Drzyzguła Łukasz

specjalista

947

89 526 19 47

Laboratorium

 

Piotrowska Katarzyna

kierownik laboratorium

 

 

Skorupska Jadwiga

specjalista laborant  

 

 

Kaciuba Łukasz

starszy laborant

 

 

PION DYREKTORA DS. ZARZĄDZANIA SIECIĄ

 

Wydział Dróg

 

Wojciechowska Ewa

naczelnik  wydz.

928

89 526 19 28

Piotrowski Tomasz

z-ca naczelnika

929

89 526 19 28

Augustynowicz Ilona

podinspektor

926

89 526 19 26

Chechłowski Rafał

specjalista

926

89 526 19 26

Strot Paulina

inspektor

926

89 526 19 26

Kozak Teresa

st. specjalista

929

89 526 19 29

Waraksa Karolina

st.inspektor

925

89 526 19 25

Majkowski Rafał

inspektor

925

89 526 19 25

Kazio Paweł

st.inspektor

926

89 526 19 26

Zespół ds. Opłat za Zajęcie Pasa Drogowego 

 

Kisielewska  Małgorzata

kierownik

949

89 526 19 49

Płuciennik Justyna

inspektor

949

89 526 19 49

Zieliński Adrian

st.inspektor

949

89 526 19 49

Zespół Inżynierii Ruchu

 

Radzikowski Tomasz

kierownik zespołu

927

89 526 19 27

Szymołon Krzysztof

st. specjalista

927

89 526 19 27

Fiedorowicz Adam

specjalista

927

89 526 19 27

Zespól ds. Mostów

Grasiński Janusz

kierownik zespołu

970

89 526 19 70

Porycki Lech

specjalista

970

89 526 19 70

Zespól ds. Inwestycji Własnych

Bryska Magdalena

kierownik zespołu

975

89 526 19 75

PION ZASTĘPCY DYREKTORA DS. INWESTYCJI

 

Wydział Przygotowania Inwestycji

 

Sieluk Dariusz

naczelnik wydziału

960

89 526 19 60

Wiejek Roland

z-ca naczelnika wydziału

971

89 526 19 71

Święcki Andrzej

specjalista

967

89 526 19 67

Ignasz Andrzej

specjalista

967

89 526 19 67

Szulc Małgorzata

specjalista

979

89 526 19 79

Jasieniecka-Ciereniewicz Kamila

Inspektor/koordynator

971

89 526 19 71

Wydział Realizacji Inwestycji

 

Trzciński Jerzy

naczelnik wydziału

980

89 526 19 80

Zespół ds. Realizacji Inwestycji I

 

Karwowski Artur

z-ca naczelnika

973

89 526 19 73

Bagiński Kamil

specjalista

974

89 526 19 74

Hatowski Sebastian

specjalista

974

89 526 19 74

Anuszkiewicz Ewelina

st. inspektor

974

89 526 19 74

Olender Artur

st. specjalista

969

89 526 19 69

Lachowicz Magdalena

specjalista

969

89 526 19 69

Zespół  ds. Realizacji Inwestycji III

 

Nałęcz Marek

kierownik  zespołu

945

89 526 19 45

Turczyński Mariusz

st. specjalista

996

89 526 19 96

Powolny Arkadiusz

Inspektor/koordynator

996

89 526 19 96

Mroczkowski Andrzej

specjalista

996

89 526 19 96

Czerwińska Marta

st. inspektor

982

89 526 19 82

Grojda Julia

referent

982

89 526 19 82

Zespół Funduszy Zewnętrznych (IF)

 

Wrzeszcz – Zwada Bożena

Fundusze Unijne

913

89 526 19 13

Kaczmarek Anna

st. inspektor ds. obsługi FU

932

89 526 19 32

Piórek Jarosław

st. inspektor ds. Obsługi FU

932

89 526 19 32

Kajaniec Kamila

podinspektor

932

89 526 19 32

Wydział Geodezji i Gospodarki Gruntami

 

Engel-Witak Barbara

naczelnik  wydziału

944

89 526 19 44

Felka Izabela

z-ca naczelnika

958

89 526 19 58

Agata Stefaniak

specjalista 

935

89 526 19 35

Marunowski Marek

st. specjalista

935

89 526 19 35

Sosak Kamil

specjalista 

935

89 526 19 35

Samodzielne stanowisko ds. Ochrony Środowiska

 

Bauman Jagoda

specjalista

976

89 526 19 76

Pion Z-cy Dyrektora ds. Ekonomiczno-Finansowych

 

Jastrzębowska Agnieszka

z-za głównego księgowego

918

89 526 19 18

Rydzewska Maria

st. specjalista

962

89 526 19 62

Wawrzyńczak Jacek

st. inspektor

962

89 526 19 62

Kowalczyk Agnieszka

st. księgowa

962

89 526 19 62

Mazuchowska Magdalena

specjalista

957

89 526 19 57

Monika Markowska-Koc

inspektor

957

89 526 19 57

Żuchowska Dorota

inspektor

957

89 526 19 57

Zespól ds. Płac

 

Peła Jolanta

specjalista

917

89 526 19 17

Zespól ds. Planowania Budżetu i Analiz

 

Reczuga Edmund

st. specjalista

961

89 526 19 61

Wydział Administracyjny

 

Bińczyk Sylwester

naczelnik wydziału

914

89 526 19 14

Wyrzykowski Marcin 

z-ca naczelnika

914

89 526 19 14

Marcinkiewicz Elżbieta

specjalista

915

89 526 19 15

Ewa Pietrołaj

pomoc biurowa

912

89 526 19 12

Augustynowicz Wiesław

kierowca

968

89 526 19 68

Daukszys Andrzej 

kierowca

968

89 526 19 68