Głównej zawartości

INFORMACJA O WYNIKU NABORU
Nr 4 z 2019 r. z dnia 11 czerwca 2019 r.

Nazwa i adres jednostki:
Zarząd Dróg Wojewódzkich
w Olsztynie
ul. Pstrowskiego 28b
10-602 Olsztyn


Określenie stanowiska urzędniczego

specjalista-koordynator w Zespole ds. Realizacji Inwestycji I w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
Andrzej Mroczkowski - Olsztyn
W wyniku rozmowy kwalifikacyjnej stwierdzono, że kandydat posiada niezbędne wykształcenie i wiedzę wymaganą na stanowisku specjalista-koordynator. Ponadto kandydat spełnia wymagania konieczne, określone w ofercie pracy.

Na tym procedurę zakończono.

Olsztyn, 2019-07-17

Informację wytworzyła: Zatwierdził:
Elżbieta Górska Władysław Łukaszuk